Sezónne zmeny v atmosfére Tritona

  • Marcel Škreka | 13 Apríl 2010
    Slnečná sústava
Vulkanická činnosť obohacujúca atmosféru plynmi sa na Tritone prejavuje výtriskami sublimovaného ľadu. Na obrázku ich môžeme vidieť ako tmavé šmuhy.
Astronómovia uskutočnili prvé pozemské meranie zloženia atmosféry najväčšieho Neptúnovho mesiaca Tritona. Pomohol im v tom spektrograf s vysokým rozlíšením CRIRES (Cryogenic High-Resolution Infrared Echelle Spectrograph), ktorý je umiestnený na ďalekohľade VLT na ESO (Európske južné observatórium). S jeho pomocou bol pozorovaný oxid uhoľnatý (CO) a uskutočnené prvé pozemské meranie obsahu metánu v atmosfére mesiaca.

Triton je s priemerom 2,700 km siedmym najväčším mesiacom Slnečnej sústavy. Pozoruje sa na ňom vulkanická aktivita v podobe výtriskov vodnej a amoniakovej lávy, ktorá povykrajovala na jeho povrchu systém údolí. Mesiac je pokrytý miešaninou ľadov zložených z dusíka, vody a oxidu uhličitého. Nové pozorovania ukázali, že pri povrchu je obsah CO 10-krát väčší, ako v hlbších vrstvách, a že počas leta sublimuje a obohacuje tak prevažne dusíkovú atmosféru.

Priemerná povrchová teplota Tritonu je 38 K (-235 °C), no tento vzdialený svet aj napriek tomu cíti vplyv Slnka. Každé ročné obdobie tu trvá takmer 42 rokov. Nový infračervený spektrograf CRIRES ukázal, že leto na južnej pologuli je v plnom prúde. Taktiež pomohol spresniť hodnotu atmosférického tlaku. Pred príletom sondy Voyager 2 sa odhadovalo, že mesiac obklopuje rovnako hrubá atmosféra ako planétu Mars. Prístroje na sonde však namerali len nepatrných 1,42 Pa (čo je asi 560 krát menej). Hodnoty namerané CRIRESom sa pohybujú od 4 po 6,6 Pa, čo súhlasí s myšlienkou, že sublimujúci ľad počas leta dopĺňa atmosféru. Práve kvôli objavu CO a premeraniu obsahu metánu musia byť zrevidované klimatické a atmosférické modely Tritona.

Spektrograf CRIRES umožní astronómom skúmať aj zmeny v atmosfére Pluta. Predpokladá sa, že vzhľadom na zloženie patria obe telesá do rovnakej skupiny telies a vedci sa budú snažiť nájsť CO aj v jeho atmosfére. Budú však naďalej pokračovať aj v skúmaní atmosféry Tritonu, aby sa dozvedeli čo najviac o jej sezónnych zmenách počas nasledujúcich desaťročí.(zdroj:www.astronomynow.com)