Skončil najdlhšie jazdiaci rover na Marse

  • Jana Plauchová | 25 Február 2019
    Kozmonautika
Podoba oboch vozidiel misie MER, Spirita aj Opportunity. Zdroj: commons.wikimedia.org
Pracovala 56-krát dlhšie než hovoril plán, najazdila 45 km. Osudnou sa jej stala celoplanetárna prachová búrka v minulom roku. Opportunity, druhý a posledný fungujúci rover misie MER (Mars Exploration Rover), prehlásili 13. 2. 2019 za mŕtvy.

Bola to najdlhšie fungujúca sonda na povrchu Marsu a zároveň sonda, ktorá prekonala najväčšiu vzdialenosť na povrchu iného kozmického telesa ako je Zem. Vozidielko s hmotnosťou 174 kg malo rozmery 1,49×2,29×1,58 m. Bolo vybavené šesťkolesovým podvozkom so samostatne riadeným predným a zadným párom kolies. Energiu jej dodávali tri solárne panely, z toho dva výklopné. Tie napájali akumulátory, ktoré za neuveriteľne dlhú dobu misie prekonali 5000 cyklov nabitia a vybitia. A ich kapacita po tom všetkom stále zostala na 85 %! Solárne panely postupne strácali výkonnosť, ako ich zanášal prach. Z času na čas ich však poryv marťanského vetra očistil a výkon o niečo zvýšil. Pred extrémnym marťanským mrazom stroj chránilo okrem odpadového tepla z elektroniky aj osem rádioizotopových generátorov.

Na Marse Opportunity pristála 25. januára 2004 v pristávacom module, 20-dní potom, ako na opačnú pologuľu Marsu dosadol identický stroj Spirit. 31. januára vyslalo riadiace stredisko roveru povel na opustenie pristávacieho modulu. Po čase opustila aj miesto svojho dosadnutia, plytký kráter Eagle. Po troch mesiacoch došla na okraj krátera Endurance, ktorý skúmala nasledujúceho pol roka. Jej ďalším cieľom bol prieskum tepelného štítu, ktorý chránil jej pristávací modul. Následne sa vydala na juh, kde takmer uviazla v piesočnej dune. Podobné uviaznutie sa stalo osudné jej dvojčaťu Spiritu. Opportunity sa však napokon z duny dostala. Nasledoval prieskum kráterov Erebus a veľkej Victorie.Endeavour_Crater_on_Mars.jpg

Západný okraj krátera Endeavour. Zdroj: commons.wikimedia.org

Po opustení krátera Victoria bol pre Opportunity vybraný ako ďalší cieľ oveľa väčší a vzdialenejší kráter Endeavour. Vzdušnou čiarou je Endeavour od Victorie vzdialený 11 kilometrov a jeho priemer je 22 kilometrov. Mnohí predpokladali, že starnúci robot kráter nedosiahne a jeho činnosť sa skončí na ceste k nemu. Opportunity však bola v pomerne dobrom technickom stave, až na niektoré malé problémy. A svoj cieľom napokon dosiahla po putovaní trvajúcom rovných 1000 marťanských dní, počas ktorého ale skúmala aj iné menšie ciele. V okolí Endeavouru sa pohybovala až do konca svojej činnosti.

Začiatkom roku 2015, po 11 rokoch práce na Marse, hrozilo Opportunity zrušenie v dôsledku neschváleného ďalšieho financovania tohto projektu. Hrozba sa však nenaplnila. V marci 2015 mala Opportunity na Marse najazdených už 42 195 metrov, čo je oficiálna hranica maratónu. Vďaka tomu dostala lokalita, v ktorej sa vtedy pohybovala, pomenovanie Marathon Valley.

OpportunityRover.jpg

Skutočná zložená snímka Opportunity na Marse, ktorú vytvoril jej mikroskopický zobrazovač na konci robotickej ruky pol roka pred stratou spojenia. Zdroj: commons.wikimedia.org

10. júna 2018 rover prestal komunikovať. Príčinou bola mimoriadne veľká prachová búrka, ktorú zaznamenala z orbity sonda MRO už 30. mája 2018. Opportunity jej príchod sledovala svojimi kamerami a zachytila postupné klesanie priehľadnosti oblohy. V súlade s menším množstvom svetla, ktoré dopadalo na jej solárne panely, technici obmedzovali činnosť rovera. Pri poslednej komunikácii robot odvysielal údaje, podľa ktorých nadobudla atmosféra dosiaľ najhoršiu priehľadnosť, akú na Marse zažil. Technici preto rozhodli o vypnutí všetkých systémov okrem časovača, ktorý má pravidelne prebúdzať počítač a kontrolovať stav energie.

OpportunityRoverVisibility.jpg


Postupný pokles viditeľnosti spôsobený zvyšovaním prachu v atmosfére počas globálnej prachovej búrky, ako ho zaznamenávala Opportunity. Zdroj: commons.wikimedia.org


V auguste 2018 búrka skončila, vozidlo sa však neozvalo. NASA v priebehu nasledujúceho polroka poslala vyše tisíc príkazov na oživenie robota, všetky však bez odozvy. 15. novembra sa síce objavila informácia o zachytení signálu od Opportunity, bol to však falošný poplach. 12. februára 2019 vyslali 70 m anténou v Goldstone na Mars poslednú dávku príkazov na oživenie. Keďže rover nezareagoval ani na ne,13. februára bola misia oficiálne ukončená.

Do skončenia svojej aktívnej činnosti v roku 2018 poslala Opportunity 217 594 surových snímok. 15 z nich boli farebné 360° panorámy. Zároveň spoločne so Spiritom dokázala, že po povrchu Marsu kedysi tiekla voda. Misia dvoch roverov mala tiež veľký dopad na záujem verejnosti o výskum Marsu.