Slnečná búrka v 3D

  • Marcel Škreka | 16 Apríl 2009
    Slnečná sústava
CME nasnímaný 12. až 13. decembra 2008 družicami STEREO. obrázky zodpovedajú pohľadom z jednotlivých družíc.
Dvojica sond STEREO (Solar Terrestrial Relations Observatory) uskutočnila po prvý krát trojdimenzionálne merania slnečných búrok, ktoré vedcom pomôžu predpovedať javy odohrávajúce sa na Slnku. Slnečné erupcie alebo výrony koronárnej hmoty (CME) sú mohutné explózie plazmy, pri ktorých sa z vonkajšej časti slnečnej atmosféry uvoľňuje magnetická energia. Pri kolízii so Zemou plazma naráža do vonkajšej zemskej atmosféry rýchlosťami až 140 km/s. Slnečné búrky sú zodpovedné za krásne polárne žiare, no aj za narušenia satelitnej komunikácie, GPS a elektrickej siete.

Teraz sú vedci schopní mapovať slnečné búrky v troch rozmeroch, určovať ich veľkosť a tvar. Snímky navyše poskytujú aj možnosť určiť čas príchodu s 24 hodinovým predstihom, čo nám dáva viac času na zabránenie poškodeniu citlivých prístrojov na Zemi, ako aj zraneniu kozmonautov na ISS.

Pred vypustením STEREO sa na merania a následné údaje o CME  pozorovaných v blízkosti Slnka muselo čakať 3 až 7 dní, až kým plazma doletela k Zemi. Teraz vidíme CME od jeho vzniku, keď opustí slnečný povrch, až kým nedosiahne Zem a môžeme rekonštruovať jav v 3D priamo zo snímok.

Družice STEREO obiehajú Slnko v rovnakej vzdialenosti ako Zem, pričom jedna je na dráhe pred a druhá za Zemou. Slnečné búrky pozorujú simultánne, čo umožňuje zložiť obe snímky a vytvoriť tak obraz búrky v priestore.(zdroj:astronomynow.com)