SLS nevzlietla ani na druhý pokus

  • Jana Plauchová | 25 September 2022
    Kozmonautika
Svitanie nad rampu 39B s raketou SLS 22. augusta 2022. Viditeľné sú aj konštrukcie bleskozvodov. Zdroj: NASA/Ben Smegelsky
29. augusta 2022 v skorých odpoludňajších hodinách verejnosť napäto vyčkávala pri obrazovkách na prvý štart superrakety SLS. Tá mala po dlhých mesiacoch príprav, troch vývozoch na rampu a nasledujúcich dvoch návratoch, konečne vzlietnuť. Mnohí ju považujú za najväčšiu kozmonautickú udalosť roka. Aj napriek istým komplikáciám sa podarilo naplniť nádrže rakety palivom a okysličovadlom. Potom sa však začalo chladenie hlavných štartovacích motorov, ktoré SLS zdedila po raketoplánoch. A v tomto bode sa vyskytol kritický problém, kvôli ktorému sa vzlet odvolal. Motor č. 3 nebolo možné predchladiť. Ani počasie nevyhovovalo. Štart sa odložil predbežne na 2. septembra, v posledný augustový deň došlo k ďalšiemu odkladu na 3. 9. 2022. Ani v tomto termíne sa však raketa od rampy neodpútala.

S raketou SLS sme sa v našich článkoch rozlúčili pri prvom nácviku odpočítavania, ktoré nešlo podľa plánu. Pre poruchu ventilu bola raketa SLS 15. 4. 2022 predčasne odvezená zo štartovacej rampy naspäť do haly VAB. Tam sa zistilo, že v héliovom ventile vrchného stupňa uviazol kúsok gumového tesnenia. Technici pripravili raketu na návrat na rampu a opakovanie skúšobného odpočítavania. Po asi šiestich týždňoch strávených v hale VAB zamierila SLS na rampu znova. V priebehu nasledujúcich dvoch týždňov technici prepájali raketu s mobilnou plošinou káblami, rozvodmi servisných kvapalín a pohonných hmôt, testovali systémy rakety aj kozmickej lode Orion a naplnili jednotky pomocných motorov SRB (tiež zdedených po raketoplánoch) hydrazínom. 20. júna sa opakované skúšobné odpočítavanie dostalo takmer až do konca s oveľa úspešnejším priebehom ako v prvom prípade. Počas neho bola raketa prvýkrát úplne natankovaná pohonnými látkami. Napriek tomu sa objavil problém na zariadení, cez ktoré prúdi do nádrží rakety palivo a ktoré sa má postarať o rýchle rozpojenie prívodného potrubia v okamihu štartu rakety. Keď sa SLS znova vrátila do haly VAB, inžinieri venovali dosť času inšpekcii a oprave tohto dielu. Ako sa však ukázalo, nestačilo to.

21. júla 2022, pri príležitosti výročia pristátia prvých ľudí na Mesiaci NASA, oznámila termín štartu misie Artemis 1, ktorý má byť bezpilotným skúšobným letom nasledovaný návratom ľudí k Mesiacu. Pokus o štart novej, zatiaľ v kozme neodskúšanej rakety SLS, mal prebehnúť 29. augusta 2022. 16. augusta v neskorých večerných hodinách miestneho času sa transportér Crawler s raketou, jej vypúšťacou plošinou a obslužnou vežou, vydal na rampu znova. Cesta sa trochu oneskorila kvôli búrkam. Raketa napokon spočinula na svojom mieste, na rampe 39-B obklopená štvoricou bleskozvodov. Tie pred štartom dostali niekoľko zásahov, ale štartovacej zostave sa nič nestalo. 22. augusta prebehlo zhodnotenie pripravenosti na let, ktoré nenašlo žiadne prekážky brániace štartu v oznámenom termíne. 27. augusta sa oficiálne rozbehlo predštartovné odpočítavanie, ktoré trvá, podobne ako kedysi u raketoplánov, 43 hodín a je plánovane prerušované. Štartovacie okno pre let k Mesiacu bolo dvojhodinové a k vzletu malo dôjsť hneď na jeho začiatku, o 14:33 LSEČ. Krátko po dvanástej hodine nášho času sa však objavili prvé problémy. Začalo byť jasné, že štart na začiatku plánovaného okna neprebehne a krátko po otvorení štartovacieho okna NASA rozhodla, že v tento deň neprebehne vôbec. Experti analyzovali údaje a pred druhým štartom sa rozhodli začať s chladením motorov RS-25 skôr, keďže išlo o kritický bod príprav na vzlet. Odpočítavanie sa ale nedostalo ďalej ako v predošlom prípade.

Zatiaľ posledný pokus o štart sa konal 3. septembra. Predtým dostali pracovníci riadiaceho tímu deň voľna, aby neboli príliš unavení. Aj posledný pokus o štart však bol odvolaný vinou zariadenia, ktoré hnevalo technikov už počas skúšobného odpočítavania – spoja, ktorým sa prečerpáva vodík do rakety. Vodík cez tento spoj neustále unikal. Namiesto štartu sme tak boli vo večerných hodinách svedkami tlačovej konferencie, pri ktorej sa vážne uvažovalo, že kvôli tejto poruche sa bude musieť štartovacia zostava vrátiť do haly VAB. Hoci pre SLS bolo v najbližších dňoch pripravených ešte niekoľko, i keď stále sa skracujúcich štartovacích okien, návrat do raketovej montážnej haly odkladá štart na oveľa vzdialenejší. Po niekoľkodňovom zvažovaní 7. septembra napokon NASA oznámila, že sa pokúsi o opravu priamo na rampe. Ak by všetko išlo hladko, najbližší možný termín štartu je 19. septembra. Neskôr sa najskorší možný termín presunul na 23. septembra a potom na 27. septembra. Odklad zatiaľ nemá vplyv na plánovanie ďalších misií programu Artemis.

Galéria obrázkov k článku

Vrchol rakety SLS s kozmickou loďou Orion a záchrannou vežičkou, 26. august 2022. Zdroj: NASA/Bill Ingalls
Úder blesku do bleskozvodu v blízkosti SLS dňa 27. augusta. Zdroj: NASA/Bill Ingalls