Smutný koniec rádioteleskopu Arecibo

  • Jana Plauchová | 29 December 2020
    Praktická astronómia
Prístrojová platforma zavesená nad tanierom primárneho zrkadla na zábere z roku 2019
Zhruba pol storočia zostával najväčším jednoaparátovým rádioteleskopom na svete. Kvôli rozsiahlym poškodeniam hurikánom Maria v novembri oznámila Americká národná vedecká nadácia, že teleskop bude vyradený z prevádzky a rozobraný. Len pár dní potom sa dokonca zrútila platforma, ktorá niesla prístroje observatória.

Arecibo v Portoriku bol vo svojej dobe unikátnym teleskopom. Jeho 305-metrov širokú anténu postavili v prírodnej priehlbine – v stene krátera vyhasnutej sopky. Z tohto dôvodu, a tiež kvôli veľkosti a hmotnosti, nemohla byť pohyblivá tak, ako antény menších rádioteleskopov. Mierila stále do zenitu. Pohybom sekundárnej antény v ohnisku však bolo možné meniť smer jej snímania až o 20 stupňov. Až v roku 2016 Arecibo rozmermi prekonal až 500-metrový čínsky rádioteleskop FAST.

Teleskop Arecibo pracoval na vlnových dĺžkach od 6 metrov po 3 centimetre, čo zodpovedá frekvenciám 50 MHz až 10 GHz. Guľové rádiové zrkadlo sústreďovalo žiarenie na 900-tonovú prístrojovú platformu zavesenú 150 až 200 m nad zrkadlom. Platformu niesli laná pripojené k trojici veží. Na tejto platforme sa nachádzali vysoko citlivé, héliom chladené antény pre rozličné vlnové dĺžky. V 90. rokoch prebiehali na rádioteleskope vylepšenia, aby sa nosnosť platformy zvýšila. Práve táto platforma 1. 12. 2020 sa zrútila. Nedošlo však k nijakým zraneniam.

Sieť udalostí vedúca ku zániku observatória začala v roku 2017 hurikánom Maria. Bol to najsilnejší hurikán od roku 1928, ktorý Portoriko zasiahol. Ten rádioteleskop natoľko poškodil, že sa uvažovalo o jeho uzavretí. Napokon však bol opravený a na prelome rokov 2017 a 2018 začal opäť pozorovať.

Arecibo.JPG


Okamih po odtrhnutí platformy nasnímaný z jednej z kontrolných veží. Zdroj: Courtesy of the Arecibo Observatory, a U.S. National Science Foundation facility

10. augusta 2020 však došlo k zlyhaniu jedného z podporných lán nesúcich platformu. Lano vykĺzlo zo svojho držiaku vo veži a vytvorilo v anténe teleskopu 30-metrovú dieru. Inžinierske štúdie naznačovali, že zvyšok konštrukcie je stabilný. Kým inžinieri skúmali možnosti jeho opravy, 6. novembra došlo k poškodeniu hlavného nosného lana. Ukázalo sa, že laná sú v oveľa horšom stave, ako sa predpokladalo. Inšpekcia ďalších lán ukázala poškodenie vlákien, z ktorých sú zložené. Vedenie Areciba vykonalo maximum pre záchranu observatória, možnosti jeho opravy však boli zhodnotené ako príliš riskantné. Preto sa pristúpi k jeho kontrolovanej demontáži. Zlikvidovaný bude iba rádioteleskop, zvyšok observatória zostane zachovaný.

Arecibo 2.JPG

Dopad a deštrukcia platformy observatória. Zdroj: Courtesy of the Arecibo Observatory, a U.S. National Science Foundation facility

Rádioteleskop Arecibo sa preslávil v roku 1974 odoslaním rádiovej správy smerom ku guľovej hviezdokope M 13. Toto posolstvo obsahuje informácie o ľuďoch, molekule DNA, Zemi, slnečnej sústave aj o samotnom rádioteleskope v Arecibe. Odkaz však bol len symbolický a výber hviezdokopy M 13 bol značne ovplyvnený úzkym rozsahom pozorovacej zóny teleskopu. No keďže hviezdy M 13 prakticky neobsahujú ťažšie prvky než vodík a hélium, a preto sa okolo nich nemohli sformovať planéty s pevným povrchom, nie je tento scenár pravdepodobný. Navyše signál bude vo vzdialenosti hviezdokopy už taký slabý, že splynie s rádiovým šumom. A napokon, kvôli vlastnému pohybu hviezdokopy signál tento objekt minie.

Arecibo 3.JPG

Okamih pretrhnutia lán nesúcich platformu. Zdroj: Courtesy of the Arecibo Observatory, a U.S. National Science Foundation facility

Teleskop bol zapojený aj do programu SETI, ktorý pátral po mimozemskom živote. Drvivú väčšinu času však venoval inej vedeckej činnosti. Z jeho posledných pozorovacích rokov pred finálnym poškodením a zrútením možno menovať napríklad definitívne potvrdenie podvojnosti blízkozemskej planétky 2017 YE5, ktorú skúmal v spolupráci s iným obrovským rádioteleskopom, Green Bank. Bol tiež strojom, ktorý s najväčšou presnosťou zmapoval planétku Phaeton. Tá je pôvodcom meteorického roja Geminidy. Teleskop hral vo všeobecnosti veľmi veľkú úlohu pri výskume potenciálne nebezpečných telies pre Zem. Odrazy jeho rádiových signálov pomohli tiež nájsť ľad na Merkúre. Skúmal však aj oveľa vzdialenejší vesmír – je napríklad objaviteľom prvej dvojitej neutrónovej hviezdy. O jeho ďalších objavoch sa dočítate tu.

Arecibo 4.JPG

Pohľad z dronu na observatórium krátko po zrútení sa platformy. Zdroj: Courtesy of the Arecibo Observatory, a U.S. National Science Foundation facility