Sonda Juno odhaľuje pôvod polárnych svietiacich búrok na Jupiteri

  • Marcel Škreka | 24 Máj 2021
    Slnečná sústava
Táto ilustrácia zobrazuje ultrafialové polárne žiary na Jupiteri a na Zemi. Aj keď priemer Jupitera je 10-krát väčší ako priemer Zeme, obe planéty majú výrazne podobnú polárnu žiaru. Kredit: NASA/JPL-Caltech/SwRI/UVS/STScI/MODIS/WIC/IMAGE/ULiège
Novými pozorovaniami UV spektrografom na palube sondy Juno sa po prvý raz podarilo zachytiť zrod ranných aurorálnych búrok, jedinečných pre veľkolepé polárne žiary Jupitera. Tieto rozsiahle prechodné zjasnenia sa vyskytujú na oboch póloch planéty. Predtým ich pozorovali iba pozemné observatóriá a observatóriá obiehajúce okolo Zeme, najmä Hubblov vesmírny ďalekohľad.

Tieto búrky zjavujúce sa za úsvitu boli objavené pomocou HST v roku 1994. Vyznačujú sa krátkodobým, ale intenzívnym zjasnením a rozšírením Jupiterovho hlavného aurorálneho oválu - podlhovastej svetelnej opony obklopujúcej oba póly - v blízkosti miesta, kde v skorých ranných hodinách atmosféra vystupuje z tmy. Predtým ako k Jupiteru priletela sonda Juno, ponúkali pozorovania Joviánskej ultrafialovej polárnej žiary iba bočný pohľad, ktorý skrýval všetko, čo sa dialo na nočnej strane planéty. Prieskumy ďalšími kozmickými sondami - Voyager, Galileo, Cassini - sa uskutočňovali z relatívne veľkých vzdialeností a zlých uhlov vzhľadom k pólom, takže nevideli úplný obraz. Preto dáta z Juno umožnia lepšie pochopiť, čo sa deje na nočnej strane, kde sa tieto búrky zjavujú.

Vedci zistili, že búrky sa rodia na nočnej strane plynového obra. Ako planéta rotuje, búrka vzniká krátko pred svitaním a prechádza na dennú stranu, kde tieto zložité a polárne útvary vyžarujú do vesmíru stovky až tisíce gigawattov ultrafialového žiarenia. Prudký nárast ich jasnosti znamená, že búrky za úsvitu vyžarujú do hornej atmosféry Jupitera najmenej 10-krát viac energie ako typická polárna žiara.

Keď sa vedci pozreli na celú sekvenciu búrok objavujúcich sa počas úsvitu, všimli si, že sú veľmi podobné istému typu zemských polárnych žiar. Tieto búrky vznikajú dôsledkom krátkych porúch v zemskej magnetosfére, ktorá uvoľňuje energiu vysoko do ionosféry planéty. Podobnosť medzi pozemskými a joviánskymi búrkami je prekvapujúca, pretože magnetosféry Jupitera a Zeme sú radikálne odlišné. Na Zemi je magnetosféra v podstate riadená interakciou slnečného vetra - prúdu nabitých častíc prúdiacich zo Slnka - s magnetickým poľom Zeme. Jupiterovu magnetosféru väčšinou osídľujú častice unikajúce zo sopečného mesiaca Io, ktoré sa potom ionizujú a zachytia okolo plynného obra prostredníctvom jeho magnetického poľa.

Tieto nové objavy umožnia vedcom ďalej študovať rozdiely a podobnosti, ktoré vedú k formovaniu polárnej žiary, a lepšie pochopiť, ako sa tieto najkrajšie planetárne javy vyskytujú na svetoch v našej slnečnej sústave i mimo nej.


(zdroj:www.nasa.gov)