Sonda NASA našla na Mesiaci jamy, v ktorých sa teplota drží na príjemných hodnotách

  • Marcel Škreka | 5 September 2022
    Slnečná sústava
Dva pohľady na jamy v Mare Ingenii. Kredit: NASA/GSFC/Arizona State University.
Vedci objavili zatienené miesta v jamách na Mesiaci, v ktorých sa vždy pohybuje teplota okolo 17 °C. Výskumníci použili údaje zo sondy Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) agentúry NASA a počítačové modelovanie.

Jamy môžu byť vchodmi do jaskýň. Mohli by to byť tepelne stabilné miesta pre mesačné prieskumné misie. Ich príjemné teploty sú v ostrom kontraste s oblasťami na povrchu Mesiaca, ktoré sa cez deň zohrejú na približne 127 °C a v noci sa ochladia na -173 °C.

Keďže jamy na Mesiaci boli prvýkrát objavené v roku 2009, vedci sa pýtali, či vedú do jaskýň, ktoré by sa dali preskúmať alebo použiť ako úkryty. Okrem stabilnejších teplôt by jamy alebo jaskyne mohli poskytnúť určitú ochranu pred slnečným a kozmickým žiarením a mikrometeoritmi.

"Asi 16 z viac ako 200 jám sú pravdepodobne zrútené lávové tunely," povedal Tyler Horvath, doktorand planetárnych vied na Kalifornskej univerzite v Los Angeles, ktorý viedol nový výskum.

Mesačné jamy sú fascinujúcim prvkom na mesačnom povrchu,“ povedal vedec projektu LRO Noah Petro z Goddard Space Flight Center NASA v Greenbelte, Maryland. "Vedomosť, že vytvárajú stabilné tepelné prostredie, nám pomáha vykresliť si obraz týchto jedinečných lunárnych prvkov a vyhliadky jedného dňa na ich preskúmanie."

Lávové tunely sa nachádzajú aj na Zemi. Vytvárajú sa, keď roztavená láva tečie pod poľom vychladnutej lávy alebo vzniká kôra nad riekou lávy a zanecháva dlhý dutý tunel. Ak sa strop stuhnutej lávovej trubice zrúti, otvorí sa jama, ktorá môže viesť do zvyšku tunela.

Dve z najznámejších mesačných jám majú viditeľné previsy, ktoré badateľne vedú do jaskýň alebo dutín a existujú aj silné dôkazy, že previsy inej jamy vedú do rozsiahlej jaskyne.

„V minulosti ľudia žili v jaskyniach a do jaskýň sa môžeme vrátiť, keď budeme žiť na Mesiaci,“ povedal David Paige, spoluautor článku, ktorý vedie Diviner Lunar Radiometer Experiment na palube LRO.

Horvath spracoval dáta z termokamery, aby zistil, či sa teplota v jamách líši od teploty na povrchu. Spolu s kolegami sa zameral na valcovú, 100 metrov hlbokú priehlbinu s rozmermi futbalového ihriska v oblasti známej ako Mare Tranquillitatis. Na analýzu tepelných vlastností skál a prachu a zmeny teploty jamy v čase použili počítačové modelovanie.

Výsledky odhalili, že teploty v trvalo zatienených oblastiach jamy počas lunárneho dňa len mierne kolíšu, pričom zostávajú celkom stabilné okolo 17 °C. Ak sa jaskyňa rozširuje ďalej z dna jamy, ako naznačujú snímky zhotovené sondou LRO, aj ona by mala mať túto relatívne príjemnú teplotu.

Tím, ktorý zahŕňal profesora planetárnej vedy z Kalifornskej univerzity v Los Angeles (UCLA) David Paige a Paul Hayne z University of Colorado Boulder, verí, že za stabilnú teplotu je zodpovedný presah zatienenia a obmedzuje tak ohrev počas mesačného dňa a bráni vyžarovaniu tepla v noci.

Jeden deň na Mesiaci trvá asi 15 pozemských dní, počas ktorých je povrch neustále bombardovaný slnečným žiarením a často je dostatočne horúci na to, aby sa uvarila voda. Veľmi chladné noci trvajú tiež 15 pozemských dní.


(zdroj:scitechdaily.com)