Srdce Mliečnej dráhy v rádiovej oblasti ako súčasné umenie

  • Valentín Korinek | 25 Marec 2022
    Galaxie a hlboký vesmír
Pole ďalekohľadov *MeerKAT v Južnej Afrike poskytlo tento obrázok rádiových emisií zo stredu Mliečnej dráhy. Silnejšie rádiové signály sú zobrazené v červených a oranžových nepravých farbách. Slabšie zóny sú zafarbené v sivej škále, pričom tmavšie odtiene naznačujú silnejšie emisie. (I. Heywood/SARAO)
Obraz, ktorý vyzerá ako vyvrátené Sauronovo oko alebo ako obraz moderného umenia, je v skutočnosti novým detailným pohľadom na chaotické centrum Mliečnej dráhy v rádiových vlnových dĺžkach.

Snímka bola zhotovená pomocou rádiového teleskopu MeerKAT v Južnej Afrike v priebehu troch rokov s celkovým počtom dvesto pozorovacích hodín. Spája 20 samostatných obrázkov do jednej mozaiky, pričom jasná hviezdne hustá galaktická rovina je na obrázku vyobrazená horizontálne.

MeerKAT zachytil rádiové vlny z niekoľkých astronomických zdrojov, vrátane supernov, hviezdnych škôlok a energetickej oblasti okolo supermasívnej čiernej diery v strede Galaxie. Jeden zo zvyškov supernovy je možné vidieť v pravom dolnom rohu obrázku. Supermasívna čierna diera je vyobrazená ako jasne oranžové „oko“ v strede.

Ďalšími zaujímavými vlastnosťami sú mnohé jemne vykreslené rádiové vlákna, ktoré pretínajú obraz väčšinou vertikálne. Tieto vlákna, z ktorých niekoľko bolo prvýkrát zaznamenaných v 80. rokoch 20. storočia, sú vytvorené zrýchlenými elektrónmi, ktoré rotujú v magnetickom poli a vytvárajú rádiovú žiaru. Pôvod týchto vlákien je však ťažké vysvetliť, pretože doposiaľ neexistuje žiadny zjavný dôkaz toho ako tieto častice zrýchľujú.

Vedci donedávna kvôli malému počtu vlákien mohli tieto prvky študovať len po jednom. Teraz ich MeerKAT odhalil stovky, a tak by výskum mohol pomôcť odhaliť ich tajomstvá.


*MeerKAT, pôvodne Karoo Array Telescope, je rádioteleskop pozostávajúci zo 64 antén v Severnom myse  Južnej Afriky.

(zdroj:www.scienenews.org)

Galéria obrázkov k článku

Supermasívna čierna diera Sagittarius A*, ktorá sa nachádza v strede Mliečnej dráhy, žiari v spodnom strede tohto detailného záberu z rádiového teleskopu MeerKAT. Tajomné tenké vlákna zdôrazňujú stred galaxie. (I. Heywood/SARAO)
Karoo Array Telescope, je rádioteleskop pozostávajúci zo 64 antén v Severnom myse Južnej Afriky.