Stardust - druhý prelet okolo kométy

  • Marcel Škreka | 4 Marec 2010
    Slnečná sústava
Stardust, prvá sonda, ktorá dopravila vzorky z kométy na Zem, bola navedená na svoju druhú a pravdepodobne poslednú misiu. Jej hlavnou úlohou bude pozorovať kráter na kométe Tempel 1 vytvorený nárazom projektilu zo sondy Deep impact v júli 2005.

Energiu nárazu môžeme porovnať s výbuchom približne 3 ton dynamitu. Náraz na kométe spôsobil vznik krátera, mohutný zosuv a vyvrhnutie veľkého množstva prachu a ľadu. Vo vzniknutom oblaku úlomkov bol nájdený neobvyklý materiál, ako napr. sodík a etán, poukazujúci na vzdialený pôvod kométy. Samotný kráter však už nasnímaný nebol a práve to je cieľom sondy Stardust.

Sonda Stardust preletela počas 4000 dní už takmer 5 miliárd km. Priblíženie ku kométe bolo vypočítané tak, aby bol vzniknutý kráter čo najviac osvetlený slnečným svetlom, čo umožní detailný prieskum krátera.

Sonda Stardust navštívila v januári 2004 kométu Wild 2. Snímala okolie jadra a zbierala vzorky prachu z chvosta kométy, ktoré o 2 roky neskôr poslala v utesnenej kapsule na Zem. V júli 2007 bolo odsúhlasené pokračovanie misie ku kométe Tempel 1, pričom sa zmenil aj jej názov na Stardust-NExT (New Exploration of Tempel 1).

Vedcov najviac zaujíma, ako ovplyvní vzniknutý kráter priblíženie kométy k Slnku, keď sa jej povrch najviac nahrieva.

Okrem snímania krátera bude úlohou vedeckých prístrojov na sonde merať rozloženie prúdov prachových častíc a ich hmotnosť.(zdroj:www.astronomynow.com)