Stardust-NExT a Tempel 1

  • Marcel Škreka | 24 Február 2011
    Slnečná sústava
Uplynulo 5,5 roka odkedy sonda Deep Impact vyslala projektil do jadra kométy Tempel 1. Teraz ďalšia sonda - Stardust-NExT snímala vzniknutý kráter, ktorý nebol sondou Deep Impact pre zásahom vyvrhnutý prach pozorovateľný. Na povrchu kométy boli pozorované aj iné podstatné zmeny, ktoré sa udiali počas jej obehu okolo Slnka.

Sonda preletela popri jadre kométy vo vzdialenosti 178km. Jej cieľom bolo pozorovať zmeny na povrchu po jednom obehu kométy okolo Slnka, identifikovať kráter vzniknutý po náraze projektilu, zmapovať pri predchádzajúcom prelete nepozorované miesta a analyzovať prach obklopujúci kométu. Všetky tieto ciele sa podarilo splniť nad očakávania.

Na povrchu kométy boli pozorované výrazné zmeny: jedna rovinatá oblasť sa pôsobením erózie znížila o 20 až 30 m, inde z troch priehlbní zostala len jedna. Zmeny sú výsledkom vyparovania a sublimácie ľadov pri prelete kométy v blízkosti Slnka.

smooth.jpg

Na obrázku (hore) vidíme rovinatý terén, ktorý, ako naznačujú žlté čiary, počas 5,5 roka erodoval o 20 až 30m (dole). Vyhladenie troch priehlbní je zvýraznené žltým rámčekom.

Veľkosť krátera vzniknutého po náraze projektilu takmer súhlasila s predpovedaným priemerom 150m. Snímok ďalej odhalil pahorok v strede krátera, ktorý pravdepodobne vznikol, keď materiál vyvrhnutý pri náraze padal späť do krátera. Aj preto bol kráter oveľa plytší ako sa očakávalo.

crater.jpg

Kráter po projektile vyslanom sondou Deep Impact bol nasnímaný až s 5,5 ročným meškaním. V priemere dosahuje takmer 150m. Vyznačený je šípkami v pravej časti obrázku.

Pri maximálnom priblížení prelietala sonda prachovými časticami, ktoré sa zarývali hlboko do jej ochranného štítu. Podľa detektorov častice neprúdili rovnomerne, ale v zhlukoch.

Stardust je 12 rokov stará sonda a jej prvým cieľom bola kométa Wild 2, pri ktorej zozbierala prachové častice a v roku 2006 ich v puzdre úspešne poslala na Zem. Keďže jej ešte ostalo dosť paliva, bol pre ňu vybraný druhý cieľ – kométa Tempel 1 a sonda premenovaná na  Stardust-NExT (New Exploration of Comet Tempel 1). Medzitým bola sonda Deep Impact znovu nasmerovaná ku kométe Hartley2, ktorú obletela v novembri. Misia Stardust-NExT stála len desatinu v porovnaní s tým, koľko by stála nová sonda ku kométe. Práve toto je veľká výhoda „recyklovaných“ sond.

Stardust-NExT bude v skúmaní kométy pokračovať ešte niekoľko dní, až kým sa od nej dostatočne nevzdiali.

new.jpg

Prelet odhalil aj povrch, ktorý nebol pri predchádzajúcom oblete zmapovaný. Na obrázku sú viditeľné 3 rôzne výškové vrstvy oddelené tmavými zrázmi.(zdroj:www.astronomynow.com)