Stavebné bloky života nájdené v okolí mladej hviezdy

  • Marcel Škreka | 10 September 2012
    Exoplanéty
Pomocou sústavy rádiových ďalekohľadov ALMA zaznamenal tím astronómov prítomnosť molekúl cukru v okolí mladej Slnku podobnej hviezdy.
Astronómovia pozorovali molekuly cukru v plyne obklopujúcom mladú Slnku podobnú hviezdu. K objavu im pomohol systém rádiových ďalekohľadov ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array). Je to vôbec prvý krát, čo bol vo vesmíre v okolí takejto hviezdy nájdený cukor. Objav ukázal, že stavebné bloky života sú na správnom mieste a v správnom čase, aby sa stali súčasťou planét formujúcich sa okolo mladej hviezdy.

Astronómovia našli molekuly glykoaldehydu, jednoduchej formy cukru, v okolí hviezdy IRAS 16293-2422. Glykoaldehyd bol v medzihviezdnom priestore pozorovaný už skôr, no po prvýkrát v blízkosti Slnku podobnej hviezdy vo vzdialenosti porovnateľnej so vzdialenosťou Uránu od Slnka. Tento objav poukazuje na to, že niektoré chemické látky potrebné pre vznik života sa nachádzajú v okolí hviezdy v čase formovania planét. Táto molekula je jednou zo zložiek potrebných ku vzniku RNA, ktorá je, podobne ako DNA, základnou stavebnou zložkou živých organizmov.

Plynovo prachové oblaky, z ktorých vznikajú hviezdy, sú veľmi chladné a mnohé plyny (ako ich poznáme v pozemských podmienkach) sa tu nachádzajú v pevnom skupenstve. Pokrývajú povrch prachových čiastočiek, kde sa navzájom zlučujú do zložitejších molekúl. Keď v strede oblaku vznikne hviezda, nahreje jeho vnútorné časti na teploty blízke izbovým teplotám. Zložitejšie molekuly sa vyparia, čím vzniknú plyny vyžarujúce na rádiových vlnách, ktoré sú detekovateľné citlivými prístrojmi ako napr. ALMA.

IRAS 16293-2422 je relatívne blízka hviezda vzdialená od nás približne 400 ly. To z nej robí ideálny cieľ pre astronómov študujúcich molekuly a chemické procesy v okolí mladých hviezd. Základná otázka znie: do akého stupňa zložitosti dospejú tieto molekuly predtým, ako sa stanú súčasťou mladých planét? Odpoveď na túto otázku posunie vedcov o krok ďalej k poznaniu, ako môže vzniknúť život mimo Zeme. Zdá sa, že pozorovania ďalekohľadmi ALMA sú k rozriešeniu tejto záhady kľúčové.(zdroj:www.eso.org)