Supernova v blízkej galaxii M82

  • Marcel Škreka | 24 Január 2014
    Stelárna astronómia
Snímky M82 pred a po výbuchu supernovy. Kredit: UCL/University of London Observatory/Steve Fossey/Ben Cooke/Guy Pollack/Matthew Wilde/Thomas Wright
Jednou z najvýznamnejších pozorovateľských udalostí roka 2014 môže byť supernova objavená v známej blízkej galaxii M82 v súhvezdí Veľká Medvedica. Jedná sa o najbližšiu supernovu za posledných 21 rokov od supernov SN1987A vo Veľkom Magellanovom Mraku a SN1993J v galaxii M81. 23. januára dosiahla supernova jasnosť +10,9mag.

Supernova bola našťastie objavená v skorom štádiu jej výbuchu a na konci tohto mesiaca by mohla ešte zjasnieť na +8,5 mag, mala by byť teda viditeľná vo väčšom binokuláry. Supernovu môžeme vidieť ako jasnú hviezdu v galaxii M82 juhozápadne od jej jadra.

M82 je spolu so svojou jasnejšou spoločníčkou M81 najkrajším párom galaxií na severnej oblohe. Kozmologicky patria medzi najbližšie, sú vzdialené len 11,4 milióna ly (svetelných rokov).

Supernova (so súčasným označením PSN_J09554214+6940260) mala pri objave 21. januára o 19:20 UT jasnosť +11,7 mag. Objavili ju Dr. Fossey spolu so študentmi počas rutinnej prehliadky na hvezdárni Londýnskej univerzity. Ako sa to väčšinou stáva u populárnych galaxií, existuje mnoho vedecky hodnotných predobjavových snímok supernovy. Nanešťastie objav nie je priradený tomu, kto včas nepošle oznámenie o objave do Central Bureau for Astronomical Telegrams (CBAT), oficiálneho ústredia pre astronomické objavy. V Liverpool Astronomical Society Supernova Search Team (LASSST) odfotili M82 19. januára, supernova mala jasnosť +12 mag. Známy objaviteľ nov a supernov Koichi Itagaki odfotil supernovu 15., 16., 17., 19., 20. a 22. januára. Na snímkach je badať rýchly nárast jasnosti od +14,4 do +11,3 mag. Dôležitá je aj Itagakiho snímka z 14. januára, na ktorej supernovu nevidno, pričom limitná magnitúda tejto snímky bola +17. M82 obsahuje veľa oblakov medzihviezdneho prachu a z nášho pohľadu ju vidíme zboku, preto je v nej ťažké objaviť supernovu v rannom štádiu výbuchu. Spektrum supernovy je 'načervenalé', jej jas znížilo práve veľké množstvo prachu. Čo je však podstatné, Itagakiho snímky určujú časovú hranicu vzniku supernovy.

Hneď po rozšírení objavu (22. januára o 08:47 UT) získali profesionálny astronómovia Cao, Kasliwal, McKay a Bradley jej spektrum pomocou 3,5m ďalekohľadu ARC. Pomocou spektra zaradili supernovu k typu Ia, ktorá expanduje rýchlosťou 20 000 km/s a jej svetelná krivka sa najviac zhoduje so supernovou SN2002bo, ktorá bola objavená až 2 týždne po výbuchu.

Supernova typu Ia vybuchuje, keď v dvojhviezde pozostávajúcej z tesného páru bieleho trpaslíka a červeného obra naberie kompaktný biely trpaslík dostatok hmoty z rozsiahlej obálky svojho spoločníka a na jeho povrchu sa odohrá termonukleárna explózia. Alternatívou je aj splynutie dvoch bielych trpaslíkov. Je možné, že pôvodná hviezda bude objavená na archívnych snímkach veľkých ďalekohľadov, napr. HST. V M82 boli v minulých rokoch pozorované dve supernovy SN2004am a 2008iz, obe typu II, ktoré vznikajú výbuchom veľmi hmotnej hviezdy.(zdroj:astronomynow.com)