Supersenzitívne vyhľadávanie temnej hmoty

  • Valentín Korinek | 10 Október 2022
    Svet fyziky
*Experiment LZ (na obrázku) nenašiel pri prvom spustení experimentu žiadny dôkaz existencie hypotetických častíc tmavej hmoty nazývaných WIMPy, napriek tomu, že je to jeden z najcitlivejších prístrojov pre výskum tmavej hmoty. (Matthew Kapust/Podzemné výskumné zariadenie Sanford)
Snaha o detekciu neviditeľnej hmoty má svoje prvé výsledky. Podľa doterajších údajov experiment s názvom LZ nenašiel temnú hmotu. Na druhej strane sa experimenty podarili lepšie ako kedykoľvek predtým. S nasledujúcimi ďalšími rokmi plánovaného zberu údajov z LZ a iných podobných experimentov fyzici dúfajú, že konečne odhalia temnú hmotu.

Temná hmota zostáva dnes jednou z najväčších záhad v časticovej fyzike. LZ alebo LUX-ZEPLIN má za cieľ objaviť neidentifikované častice, o ktorých sa predpokladá, že tvoria väčšinu hmoty vesmíru. Hoci nikto nikdy nepotvrdil časticu temnej hmoty, jej vplyv na vesmír možno vidieť v pohyboch hviezd a galaxií a taktiež prostredníctvom iných kozmických pozorovaní.

Experiment sa nachádza asi 1,5 kilometra pod zemou v Sanford Underground Research Facility v Lead v Južnej Dakote. Detektor je naplnený 10 tonami tekutého xenónu. Ak by častice temnej hmoty narazili do jadra ktoréhokoľvek z týchto xenónových atómov, vytvorili by záblesky svetla, ktoré by detektor zachytil.

Experiment LZ je jedným z novej generácie väčších detektorov tmavej hmoty založených na kvapalnom xenóne, ktorý zahŕňa aj XENONnT v Gran Sasso National Laboratory v Taliansku a PandaX-4T v China Jinping Underground Laboratory. Cieľom experimentov je odhaliť zatiaľ len predpokladané častice tmavej hmoty nazývané Weakly Interacting Massive Particles alebo WIMPy. Vedci touto skupinou troch detektorov rozšírili vyhľadávanie, aby mali väčšiu šancu na hľadanie týchto častíc, pričom každý detektor obsahuje niekoľko ton tekutého xenónu.

S použitím údajov za približne 60 dní už LZ prekonalo predchádzajúce snahy o nájdenie WIMP častíc. Hoci ale vyhľadávanie LZ vyšlo viac menej na prázdno, očakáva sa, že LZ bude fungovať asi päť rokov a údaje z tohto obdobia môžu fyzikom poskytnúť množstvo informácii ako tieto častice „dolapiť“.

Detektor každopádne preukázal svoj potenciál. Možno práve týmto experimentom sa priblížime k poodhaleniu temnej hmoty.


*Experiment LUX-ZEPLIN je experiment novej generácie s priamou detekciou temnej hmoty, od ktorého sa očakáva pozorovanie rozptylov slabo interagujúcich masívnych častíc na jadrách atómov. Vznikol v roku 2012 spojením skupín LUX a ZEPLIN. V súčasnosti ide o spoluprácu 30 inštitútov v USA, Veľkej Británii, Portugalsku a Rusku.


(zdroj:www.sciencenews.org)