Tektonické procesy na Encelade

  • Marcel Škreka | 26 Január 2009
    Slnečná sústava
Posledné prelety sondy Cassini okolo Saturnovho mesiaca Enceladus ukázali, že jeho povrch sa počas piatich rokov prítomnosti sondy viditeľne pretvára.

Oblasť južného pólu Encelada fascinuje planetológov už dlhší čas. Nachádzajú sa tu gejzíry chŕliace vodnú paru a ľadové čiastočky dosahujúce únikovú rýchlosť z mesiaca.

Najnovší výskum dokázal, že sa tu podobne ako na Zemi nachádzajú aktívne tektonické platne. Vedecký tím prirovnáva rozhrania týchto platní k stredooceánskym chrbtom, kde roztavený materiál stúpa na povrch a vytvára novú kôru. No na rozdiel od Zemi sa kôra rozširuje len v jednom smere. Vedci sa preto snažia pochopiť mechanizmus tektonických procesov na tomto neobyčajnom mesiaci. Zjavné sú tvary chrbtov a vzniknuté pohoria podobné ako vidíme na Zemi, čo svedčí o podpovrchovom zdroji tepla a konvekčných prúdoch.

Použitím digitálnych máp zo sondy Cassini vedci zrekonštruovali možnú históriu vývoja tektoniky postupným orezávaním stále starších a starších útvarov na mape, pričom zodpovedajúce časti do seba perfektne zapadali.

Posledné zábery taktiež podporujú myšlienku, že skondenzovaný materiál pršiaci z gejzírov vytvára súvislú vrstvu snehu a časom môže zapchať tie staršie a podporiť tak vznik nových. Táto myšlienka súhlasí s pozorovaniami, podľa ktorých sa aktivita gejzírov mení v rámci mesiacov až rokov.

Pri každom oblete vedci odhaľujú tajomstvá Encelada, no na ten najbližší si budú musieť počkať až rok.(zdroj:astronomynow.com)