Titan čaká vlhká a teplá jeseň

  • Marcel Škreka | 15 Jún 2009
    Slnečná sústava
infračervená snímka zobrazuje mraky v okolí južného pólu Titanu.
Sonda Cassini monitorovala atmosféru Titanu 3,5 roka medzi júlom 2004 a decembrom 2007 a sledovala približne 200 mrakov. Zistilo sa, že usporiadanie mrakov súhlasí s teoretickým globálnym modelom ich cirkulácie až na načasovanie. Mraky na južnej pologuli sú stále prítomné aj napriek tomu, že sa už blíži jeseň.

Na Zemi sa obdobia nezvyčajne teplého a suchého počasia objavujú v neskorú jeseň, keď sú oblasti nízkeho tlaku vzduchu blokované na pologuli, kde prichádza zima. Naproti tomu pomalá zmena teplôt na povrchu a v nízkej atmosfére Titanu môže byť zodpovedná za neočakávane teplé, vlhké a teda oblačné neskoré leto.

Na prelome leta a jesene (rovnodennosť nastane v auguste 2009) sa očakáva úplné zmiznutie oblakov, no modely klímy a počasia na Titane predpovedajú, že mraky na južnej pologuli by nemali čakať na rovnodennosť, ale by mali postupne miznúť už od roku 2005. Sonda Cassini však pozorovala oblaky v tejto oblasti koncom roka 2007 a niekoľko z nich je aj teraz aktívnych, hlavne v stredných šírkach a na rovníku.

Titan je jediný mesiac v Slnečnej sústave s hustou atmosférou a jeho klíma má určité podobnosti so zemskou. Titanova hustá dusíkovo-metánová atmosféra reaguje oveľa pomalšie ako zemská, lebo prijíma 100 krát menej slnečného svetla (od Slnka je 10 krát ďalej ako Zem). Ročné obdobia tu trvajú viac ako 7 pozemských rokov.

Vedci budú aj naďalej sledovať dlhodobé zmeny atmosféry počas trvania misie sondy Cassini, ktorá má trvať do roku 2010.(zdroj:www.nasa.gov)