Trpasličia dvojhviezda

  • Marcel Škreka | 11 Marec 2010
    Stelárna astronómia
Pomocou ďalekohľadu Keck I sa astronómom podarilo identifikovať najmenší binárny systém. Dvojhviezda HM Cancri sa skladá z dvoch mŕtvych hviezd obiehajúcich okolo spoločného ťažiska s najmenšou známou periódou 5,4 min.

HM Cancri bola objavená v r. 1999 satelitom ROSAT ako slabý röntgenový zdroj. Niekoľko rokov nato skupina astronómov navrhla, že HM Cancri je tesná dvojhviezda, zložky ktorej navzájom interagujú a pozorovaná perióda zodpovedá orbitálnej perióde dvojhviezdy. Túto teóriu sa podarilo potvrdiť až po 10 rokoch vytrvalých pozorovaní.

Z údajov vyplývalo, že celý systém je približne len 8 krát väčší ako priemer Zeme. Astronómovia neboli ochotní prijať takéto malé rozmery bez ďalších dôkazov. Aby si boli úplne istí, potrebovali HM Cancri pozorovať najväčšími ďalekohľadmi sveta. Pomocou ďalekohľadu Keck I zhotovili sériu spektier, aby zistili časové zmeny polôh spektrálnych čiar, ktoré sa prejavujú pri pohybe zložiek dvojhviezdy (Dopplerov efekt). Potvrdili tak periódu obehu zložiek 5,4 min. Tento typ pozorovaní je limitom schopností dnešných ďalekohľadov, lebo pri vzdialenosti 16 000 ly k nám od dvojhviezdy prichádza len milióntina svetla, ktoré sme ešte schopný vidieť voľným okom.

HM Cancri pozostáva z dvoch bielych trpaslíkov, vyhorených hviezd zložených z hélia (He), uhlíka (C) a kyslíka (O). Ich rozmery sú porovnateľné so Zemou, no hmotnosti dosahujú 50% hmotnosti Slnka. Biele trpaslíky boli kedysi normálne hviezdy podobné Slnku, ktoré si počas vývoja navzájom vymieňali hmotu a priblížili sa na veľmi malú vzdialenosť.

Takýto systém môže byť intenzívnym zdrojom gravitačných vĺn. Vedci dúfajú, že sa ich podarí detegovať satelitom LISA, ktorého vypustenie je plánované na rok 2018. HM Cancri bude jedným z najsledovanejších systémov tohto satelitu.(zdroj:keckobservatory.org)