Vedci našli silný dôkaz existencie rozsiahleho „oceánu“ gravitačných vĺn

  • Marcel Škreka | 23 Január 2021
    Svet fyziky
Vizualizácia časovania zábleskov milisekundového pulzaru. Využíva sa v projekte zameranom na potvrdenie prítomnosti nízkofrekvenčných gravitačných vĺn meraním ich účinkov na polohu Zeme vo vesmíre. Obrázok: NANOGrav / T. Klein
V rámci projektu NANOGrav astronómovia pomocou rádiového ďalekohľadu Greenbank a nedávno zničeného Areciba monitorovali počas 13 rokov 45 milisekundových pulzarov. V časovaní ich zábleskov zistili jemné zmeny. Z takéhoto správania vyplýva, že Zem „sa môže kolísať v oceáne nízkofrekvenčných gravitačných vĺn“ generovaných supermasívnymi čiernymi dierami.

V skutočnosti takto vzniká detektor gravitačných vĺn veľkosti Galaxie.

Keď sa pohupujúca Zem na gravitačných vlnách pohybuje smerom k pulzaru, zdá sa, že pulzy z tohto objektu prichádzajú o niečo skôr, ako by tomu bolo bez pohybu. A naopak, ako sa časopriestor pôsobením gravitačných vĺn naťahuje, Zem sa vzďaľuje, a tieto impulzy prichádzajú o niečo neskôr. Je to podobný efekt, ako pozorujeme pri Dopplerovom posune.

Na rozdiel od gravitačných detektorov LIGO a Virgo, ktoré sa primárne zameriavajú na vysokofrekvenčné gravitačné vlny produkované pármi čiernych dier a neutrónových hviezd, NANOGrav hľadá pretrvávajúce nízkofrekvenčné „pozadie“ gravitačných vĺn vytvorených počas miliárd rokov pármi supermasívnych čiernych dier.

Výsledky štúdie sú v súlade s nízkofrekvenčnými gravitačnými vlnami, no ešte nie sú definitívne. Pokus o detekciu gravitačných vĺn pomocou poľa časovania pulzarov vyžaduje trpezlivosť. Na potvrdenie priamej detekcie takéhoto gravitačného pozadia bude potrebných viac pozorovaní pulzarov počas oveľa dlhšieho obdobia.(zdroj:astronomynow.com)