Velikáni fyziky - André Marie Ampére

  • Valentín Korinek | 31 Marec 2020
    Svet fyziky
André Marie Ampére
 
(22. 1. 1775 - 10. 7. 1836)


Francúzsky fyzik a matematik André Marie Ampére prišiel na svet 22. januára  1775 v Poleymieux pri Lyone v rodine obchodníka. Mladý  Ampér nenavštevoval základní školu, jeho vzdelanie však nikdy nebolo zanedbávané. Všetkých 20 zväzkov Francúzskej encyklopédie ampér prečítal už v 14-ich rokoch.

Ampérov záujem o matematiku ho priviedol k štúdiu na francúzskej akadémii a po čase prešiel aj k fyzike. Už keď mal Ampér 13 rokov zaslal svoju prvú vedeckú prácu dol do Académie de Lyon.

Po svojom štúdiu  začal vyučovat matematiku v roku 1797 v Lyonu a v roku 1802 bol menovaný profesorem fyziky a chemie na Bourg École Centrale, čo znamená že sa stal profesorom keď mal 27 rokov čo z neho robilo najmladšieho profesora na Bourg École Centrale.

V roku 1799 sa oženil a rok na to sa mu narodil syn Jean-Jacques. Jeho manželka Julie zomrela 3 roky po synovom narodení v roku 1803.O tri roky neskôr sa oženil znova a v roku 1807 mal vtedy už 7 ročný Jean-Jacques, nevlastnú sestru Albine. Ani toto manželstvo mu však nevydržalo. rok po narodení dcery boli manželia odlúčení.

Od roku 1809 do roku 1828 vyučoval André Marie Ampére na Polytechnickej škole v Paríži. Venoval sa nielen fyzike a matematike, ale aj chémii.  V roku 1827 bol Ampér prijatý ako člen Francúzskej kráľovskej spoločnost.

Aj keď bol Ampér predovšetkým matematik najviac sa preslávil objavmi a bádaním na poli elektriny a magnetizmu.

Ampérove výskumy ovplyvnili experimenty Hanse Christiana Oersteda. V roku 1820 zistil, že solenoidná cievka, ktorou preteká elektrický prúd vyvoláva magnetické účinky. Solenoidná cievka, ktorou preteká elektrický prúd a ktorá je voľne zavesená nad vodičom, sa orientuje ako magnetka. Vyslovil názor, že aj v permanentnom magnete vyvoláva magnetické pole uzavreté prúdy vo vnútri magnetu.

Toto ho priviedlo k tomu, čo dnes poznáme ako Ampérovo pravidlo pravej ruky. Je to pravidlo udávajúce smer indukčných čiar magnetického poľa v okolí vodiča, ktorým preteká elektrický prúd. Ak pozorovateľ položí pravú ruku na vodič tak, že palec ukazuje smer prúdu pretekajúceho priamym vodičom a dlaň je obrátená k smeru pozorovania, potom prsty ukazujú orientáciu indukčných čiar magnetického poľa v danom bode.

Ampérov zákon je fyzikálny zákon opisujúci kruhové magnetické pole v uzatvorenej slučke vo vzťahu k elektrickému prúdu prechádzajúceho slučkou. Je to magnetický ekvivalent Faradayovho indukčného zákona.Uvedená sila pôsobí rovnako bez ohľadu na prostredie, v ktorom sa náboj pohybuje. Tento zákon bol neskôr zovšeobecnený Maxwellovou úpravou:
Ampér rovnako ako iní publikoval množstvo diel. Tie najznámejšie sú:


• Considérations sur la théorie mathématique du jeu - Matematická teória hier (1803)
• Zborník meraní z elektromagnetizmu (1822)
• Sur la théorie mathématique des phénomènes électrodynamiques uniquement déduite de l expérience - Teórie elektromagnetických jeavov vyvodená z experimentov  (1826)

Na sklonku života sa Ampér pasoval z mnohými existenčnými problémami.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/79/Ampere.JPG/1280px-Ampere.JPG

Ampérov hrob. Zomrel 10. júla 1836 v Marseille a pochovaný je v Paríži.