Veľká planéta v okolí malej hviezdy

  • Marcel Škreka | 1 Jún 2009
    Exoplanéty
Pri jednej z najmenších známych hviezd bola objavená planéta 6 krát hmotnejšia ako Jupiter. Tento plynný obor je od hviezdy vzdialený rovnako ako Merkúr od Slnka. Nie je vylúčené, že po ešte tesnejších dráhach obiehajú hviezdu kamenné planéty veľkosti Zeme.

Hviezda zvaná VB 10 patrí medzi červených trpaslíkov a istý čas bola najmenšou známou hviezdou. Červené trpaslíky sú najpočetnejšou skupinou hviezd a sú aj najchladnejšie. To znamená, že obývateľná zóna (oblasť možného výskytu kvapalnej vody) sa pri takýchto hviezdach nachádza v ich tesnej blízkosti.

Pri objave planéty bola po prvý krát použitá iná metóda ako doteraz. Shaklan a Pravdo z Jet Propulsion Laboratory strávili niekoľko rokov hľadaním drobných zmien vo vlastnom pohybe hviezd a ich polohe oproti vzdialenejšiemu pozadiu. Nejedná sa ale o metódu radiálnych rýchlostí, pri ktorej pozorujeme zmenu polohy spektrálnych čiar hviezdy. Po prvý krát bola táto metóda vyskúšaná pred 50 rokmi, no vtedy neboli prístroje na dostatočne presné merania pohybu hviezd.

"Metóda je vhodná na objavovanie planetárnych systémov podobných tomu nášmu." hovorí Pravdo. "Našli sme planétu veľkosti Jupitera v rovnakej relatívnej vzdialenosti ako Jupiter, len okolo omnoho menšej hviezdy ako je Slnko. Je možné, že má aj vnútorné kamenné planéty. Rovnako malých hviezd je v Galaxii viac ako 70% hviezd, čo znamená, že planét je vo vesmíre oveľa viac, ako sme si doteraz mysleli."

Na tomto videu sú zaznamenané pozorované zmeny v pohybe hviezdy VB 10.(zdroj:astronomynow.com)