Veľmi mladé hviezdy v centre Galaxie

  • Marcel Škreka | 24 Január 2022
    Stelárna astronómia
Oblak G2 prechádza popri obrej čiernej diere v strede Galaxie. Zdroj ESO
To, čo bolo najprv v strede našej Galaxie identifikované ako plynoprachový oblak, pozostáva v skutočnosti z troch veľmi mladých hviezd. Toto zistenie vyplýva z novej štúdie vedenej vedcami z Inštitútu astrofyziky Kolínskej univerzity. Údaje pre štúdiu, ktorá sa objavila v časopise The Astrophysical Journal pochádzajú z Veľmi veľkého ďalekohľadu (VLT) Európskeho južného observatória. VLT pozostáva zo štyroch hlavných ďalekohľadov s priemerom zrkadiel 8,2 m a nachádza sa na vrchole Cerro Paranal v Čile. Hviezdy sa začali formovať pred menej ako 1 milión rokmi, takže sú z astrofyzikálneho hľadiska veľmi mladé. Pre porovnanie, Slnko má takmer 5 miliárd rokov.

V roku 2011 bol pomocou infračervených pozorovaní VLT v strede našej Galaxie nájdený objekt, od ktorého si astronómovia sľubovali odohranie sa vzácneho úkazu. Na základe pozorovaní na viacerých vlnových dĺžkach vedci určili, že objekt, ktorý dostal názov G2, je oblak plynu a prachu. Interakcia s obrou čiernou dierou známou ako SgrA*, mala roztrhať G2 a spustiť “veľkolepí ohňostroj“. Výskumníci predpokladali, že pri pohlcovaní oblaku čiernou dierou, spôsobí plyn a prach vzplanutie čiernej diery. To sa však nestalo.

Okrem toho existovali aj ďalšie faktory, z ktorých mali astronómovia na celom svete ťažkú hlavu a ktoré podnecovali kontroverzné diskusie. Pozorovania ukázali, že teplota G2 je takmer dvakrát vyššia ako teplota okolitých zdrojov prachu. Jedným z možných vysvetlení teploty G2 bol extrémny počet hviezd v strede Galaxie, ktoré mohli oblak zahriať. Jedinou otázkou ostávalo, prečo všetky ostatné známe zdroje prachu v strede galaxie vykazujú oveľa nižšiu teplotu. Ako zdroj tepla bola vylúčená aj obria čierna diera SgrA*. Pri približovaní sa G2 k čiernej diere, by mala jeho teplota narastať. Tá však zostala po dlhú dobu konštantná, hoci vzdialenosť k čiernej diere sa menila. Čím viac bol G2 pozorovaný z hvezdární po celom svete, tým viac sa ukazovalo, že kozmický objekt musí byť viac než len oblak plynu a prachu.

Nové výsledky ukazujú, že G2 v skutočnosti pozostáva z troch individuálnych hviezd. "Sami sme mali možnosť niekoľkokrát pozorovať stred Galaxie pomocou VLT. Spolu s údajmi z archívu Európskeho južného observatória sme dokázali pokryť obdobie od roku 2005 do roku 2019," povedal hlavný autor Dr. Florian. Peißker z Ústavu astrofyziky. Nezvyčajná štruktúra údajov bola nápomocná aj pri lokalizácii G2. Každému pixlu nasnímaného obrazu bola priradená časť spektra s vysokým rozlíšením. "To, že G2 v skutočnosti pozostáva z troch vyvíjajúcich sa mladých hviezd, je senzačné. Nikdy predtým neboli okolo SgrA* pozorované hviezdy mladšie ako tieto," povedal Peißker.

Výsledky otvárajú dvere k mnohým ďalším fascinujúcim otázkam – napríklad, odkiaľ sa tieto mladé hviezdy vzali. Prostredie okolo čiernej diery prestúpené intenzívnym žiarením nie je najvhodnejším miestom k vzniku mladých hviezd. Peißker uzatvára: "Nové výsledky poskytujú jedinečný pohľad na fungovanie čiernych dier. Prostredie okolo SgrA* môžeme využiť k štúdiu procesov a vývoja iných galaxií vo vesmíre."


(zdroj:phys.org)