Voda na Mesiaci II

  • Marcel Škreka | 19 November 2009
    Slnečná sústava
Sonda LCROSS a práve odpojený stupeň rakety Centaur
9. októbra bol vyhorený stupeň rakety Centaur nasmerovaný na kolíznu dráhu s kráterom Cabeus v blízkosti južného pólu Mesiaca. Náraz odhalil, že permanentne zmrznutá pôda obsahuje nemalé množstvo vodného ľadu. V kráteroch, ktoré milióny rokov nevideli slnečné svetlo, poklesla teplota takmer na 30K (-243°C), preto je možné, že sa v nich počas tak dlhého obdobia ľad uchoval.

Sonda LCROSS (Lunar Crater Observation and Sensing Satellite) uvoľnila stupeň rakety Centaur menej ako 10 hodín pred nárazom do Mesiaca. Hneď nato nasmerovala svoje senzory na určené miesto zrážky.

Stupeň rakety narazil len 200 m od plánovaného miesta nárazu, čo je neobyčajná presnosť. V 100 km kráteri Cabeus vykrojil dieru širokú viac ako 20m. Z nami sledovanej časti krátera sme pomocou infračervených, viditeľných a UV spektrometrov na sonde pozorovali asi 100 kg vodnej pary. Toto je spodná hranica z celkového množstva vody vyvrhnutej z krátera a po ďalších analýzach sa môže len zvýšiť.

LCROSS.jpg

Snímka vyvrhnutého materiálu po náraze vyhoreného stupňa rakety Centaur

Sonda Lunar Prospector objavila vodík (zložku vody) na póloch počas svojej misie už pred 10 rokmi. Detektor neutrónov na sonde Lunar Reconnaissance Orbiter takisto potvrdil prítomnosť vodíka.

Celý minulý mesiac vedci starostlivo analyzovali získané údaje o chemickom zložení materiálu v oblaku. Urobili tak skôr, ako si pozreli vizuálne zábery vyvrhnutého prachu siahajúceho 9 až 12 km nad mesačný povrch a rozširujúceho sa stovky m okolo krátera.

Vedcom sa podarilo objaviť znaky vody a hydroxylu. Analýza dát je však stále len na začiatku, a preto nepoznáme presné množstvo vody v kráteri Cabeus. Obsahuje však viac vody ako pôda v púšti Atacama, ktorá je známa ako najsuchšie miesto na Zemi.

Budúci výskum odhalí zdroj vody a jej rozloženie na mesačnom povrchu. Ďalšia analýza bude spočívať v celkovej rekonštrukcii priebehu zrážky a vyvrhnutia materiálu až po jeho opätovné usadenie na povrchu.

Objav vody je významný z dôvodu plánovaného osídľovania Mesiaca. Budúci kozmonauti žijúci na Mesiaci by mohli ťažiť ľad na pitie, po rozložení aj na dýchanie a ako palivo do rakiet.(zdroj:astronomynow.com)