Vodíkový vietor z Mesiaca

  • Marcel Škreka | 25 Jún 2009
    Slnečná sústava
Sonda Interstellar Boundary Explorer (IBEX) zaznamenala veľmi rýchle atómy vodíka unikajúce z povrchu Mesiaca. Tomuto objavu predchádzali desaťročia špekulácií týkajúcich sa ich existencie.

Magnetické pole Zeme nás chráni pred slnečným vetrom, no magnetické pole Mesiaca je veľmi slabé, preto ho nedokáže odkloniť a častice slnečného vetra narážajú na jeho osvetlenú stranu. Väčšina narážajúcich iónov je Mesiacom pohltená a zvyšných približne 10% sa od neho odráža do všetkých smerov, pričom interakciou s látkou na mesačnom povrchu sa stanú neutrálne. Smer, do ktorého sa častice rozptyľujú, silne ovplyvňuje reliéf mesačného povrchu (skaly, krátery, prach).

Prístroje na sonde dokážu detekovať častice s rýchlosťami od 44 do 1100 km/s.

Nový objav umožní vedcom porozumieť recyklácii častíc v rámci telies Slnečnej sústavy, ale aj exoplanét, alebo dokonca hmlovín, v ktorých prebieha tvorba hviezd. Ako slnečný vietor alebo iné nabité častice narážajú do čiastočiek prachu, asteroidov, mesiacov atď., odrážajú sa späť do vesmíru ako neutrálne atómy. Tieto atómy môžu preletieť ešte dlhú cestu predtým, ako sú znova ionizované a komplikovaný proces sa môže znova začať.

Hlavný cieľ misie IBEX je však mapovať interakcie prebiehajúce v rázovej vlne, ktorá vzniká pri strete slnečného vetra s medzihviezdnou látkou. Rázová vlna vzniká dôsledkom ubrzďovania častíc slnečného vetra z nadzvukovej rýchlosti na podzvukovú. Vedci očakávajú, že do konca leta sa im podarí zostaviť mapu oblohy, zobrazujúcej energetické procesy odohrávajúce sa na hranici heliopauzy (tu sa vyrovnáva tlak slnečného vetra s medzihviezdnou látkou).(zdroj:astronomynow.com)