Všetky doteraz zaznamenané udalosti gravitačných vĺn

  • Valentín Korinek | 22 Február 2021
    Svet fyziky
Gravitačné vlny, vznikajú, keď sa monštrá ako čierne diery alebo exotické neutrónové hviezdy zrazia a splynú. Takéto udalosti boli doposiaľ zaznamenané 50 krát. (Každá udalosť je znázornená jedným kruhom na obrázku).
V celom vesmíre extrémne zrážky, či už medzi čiernymi dierami alebo neutrónovými hviezdami deformujú časopriestor a vytvárajú gravitačné vlny. Detekcia gravitačných vĺn má veľmi krátku históriu, ktorá začala v roku 2015.

Prvé gravitačné vlny boli detegované observatóriom gravitačných vĺn LIGO. Boli to vlny, ktoré vznikli spojením dvoch čiernych dier. Táto udalosť otriasla základnou štruktúrou priestoru a času. Detekcia tiež podnietila astronómiu a poskytla nový spôsob pozorovania vesmíru a taktiež overila predpoklady všeobecnej teórie relativity, ktorú vypracoval Albert Einstein.

No samostatné vlnenie v tak obrovskom priestore a jeho jediná detekcia toho vedcom veľa neukázala. Preto teraz LIGO spolu s VIRGO (detektory gravitačných vĺn. jedno je v USA – Ligo, druhé v Európe - Virgo) zhromaždili 50 detekcií gravitačných vĺn. Väčšina z týchto časopriestorových vĺn bola výsledkom zrážky dvoch čiernych dier, ktoré sa špirálovito k sebe približovali až kým nesplynuli v jeden objekt. Niektoré ale vznikli po zrážke iných objektov a to neutrónových hviezd. Dve zrážky popisujú telesá, ktoré sa nedajú s istotou identifikovať, čo naznačuje, že vedci mohli spozorovať prvé spojenie neutrónovej hviezdy s čiernou dierou.

Interaktívny prehľad všetkých 50-tich, doposiaľ zaznamenaných zrážok objektov, ktorých sprievodným javom boli gravitačné vlny.

Tento interaktívny prvok sa vám zobrazí len na pôvodnom portáli a v anglickom jazyku, preto si musíte kliknuť na odkaz. 

Čím je zrážka vzdialenejšia od Zeme, tým dlhšie trvá, kým sa gravitačné vlny k nám dostanú. Niektoré napozorované vlny sa zrodili, keď bol vesmír zhruba 6,9 miliárd rokov starý (súčasný vek vesmíru je 13,8 miliárd rokov). K menej masívnym zrážkam v zbierke 50 respondentov došlo po väčšine v novšej histórii, pretože sú bližšie k Zemi. Menšie zrážky totiž produkujú slabšie gravitačné vlny a naše dva detektory nie sú až tak citlivé.

Niektoré z 50 registrovaných zrážok mali pôvod v kolízii veľkých čiernych dier vrátane detekcie tej z konca leta roku 2020, ktorá vytvorila prvý definitívny príklad triedy stredne veľkých čiernych dier. Údaje tiež odhalili, že niektoré čierne diery rotujú príliš rýchlo predtým ako splynú a tým môže dôjsť k zlúčeniu medzi objektmi s veľmi rozdielnymi hmotnosťami. (odporúčame článok - Gravitačné vlny odhalili nerovnaký pár čiernych dier). Tieto informácie by mohli pomôcť vedcom pochopiť, ako sa vytvárajú páry čiernych dier.

Pri takom množstve údajov sa na povrch prediera množstvo otázok. Niektoré sady gravitačných vĺn boli dokonca prevedené na analogické zvukové vlny, čo umožňuje sluchové zhodnotenie týchto záhadných udalostí.

Budúce detekcie možno odhalia aj jemnejšie pohyby týchto záhadných objektov. Výskum vesmíru pomocou gravitačných vĺn je pre nás novým oknom do našich objavov a odhaľovaní skrytých tajomstiev.(zdroj:www.sciencenews.org)