Výstavba ELT napreduje

  • Marcel Škreka | 20 Október 2023
    Praktická astronómia
Pohľad z dronu na obrovské lešenie a kostru kupoly ELT vo výstavbe na Cerro Armazones v čílskej púšti Atacama. Pre mierku si všimnite ľudí viditeľných v spodnej časti snímky. Obrázok: ESO
Výstavba ELT - Extrémne veľkého ďalekohľadu patriaceho do Európskeho južného observatória (ESO) je zhruba v polovici. Názov ďalekohľadu súvisí s obrovským primárnym zrkadlom, ktorého priemer bude až 39 metrov. Zrkadlo bude pozostávať z množstva segmentov vybavených sofistikovanou adaptívnou optikou.

Aj keď od začiatku výstavby najväčšieho ďalekohľadu na svete uplynulo 9 rokov, predpokladá sa, že do prevádzky bude spustený už o 5 rokov.

"ELT je najväčší z poslednej generácie pozemných optických a blízkych infračervených ďalekohľadov a vo svojej konštrukcii aj najpokročilejší," povedal generálny riaditeľ ESO Xavier Barcons.

„Fakt, že jeho výstavba je už v polovici, nie je vzhľadom na výzvy spojené s tak veľkými komplexnými projektmi zanedbateľný. Som nesmierne hrdý, že ELT dosiahol tento míľnik.“

Zatiaľ čo lešenie, podporné vybavenie a kupola na vrchole Cerro Armazones v čílskej púšti Atacama rýchlo rastú, zrkadlá a ďalšie hlavné komponenty sa kompletizujú v dodávateľských zariadeniach v Európe.

Vyrobených bolo už viac ako 70% rámov a podpier pre 798 šesťhranných segmentov primárneho zrkadla a 4-metrové sekundárne zrkadlo. Ďalšie zrkadlá, ktoré usmernia svetlo do adaptívneho optického korektora ELT, sú v procese leštenia.
Dodaných bolo aj šesť laserov, ktoré budú súčasťou systému adaptívnej optiky. Lasery budú podrobne monitorovať atmosférické turbulencie v smere, do ktorého bude ďalekohľad namierený. Tieto turbulencie budú následne kompenzované pomocou flexibilného zrkadla, ktoré zmení svoj tvar tisíckrát za sekundu. Výroba tohto zrkadla je už tiež takmer dokončená.

Očakáva sa, že dokončenie druhej polovice výstavby a montáže pôjde takmer dvakrát rýchlejšie ako tej prvej.

Je to preto, že na dokončenie návrhu boli potrebné zdĺhavé analýzy, bolo potrebné vykonať podrobné prototypovanie kritických prvkov a následné testovanie a napokon, pandémia COVID-19 spôsobila značné oneskorenia.

ESO však tvrdí, že výrobné procesy sa úplne obnovili a ak všetko pôjde dobre, Extrémne veľký ďalekohľad uvidí svoje prvé svetlo v roku 2028.


(zdroj:astronomynow.com)