Vzácnou zrážkou dvoch mŕtvych hviezd môže vzniknúť hviezda nového typu

  • Valentín Korinek | 5 Máj 2022
    Stelárna astronómia
Hviezda bohatá na uhlík a kyslík s jadrom spaľujúcim hélium môže vzniknúť zlúčením dvoch mŕtvych hviezd známe ako biele trpaslíky (na obrázku). (Nicole Reindl ( CC BY 4.0 ))
Dva novoobjavené objekty svietia stokrát jasnejšie ako Slnko a sú pokryté uhlíkom a kyslíkom, vedľajšími produktmi fúzie hélia. Zaraďujeme ich do novej triedy hviezd. Hoci tieto planúce gule nie sú prvými hviezdnymi telesami pokrytými uhlíkom a kyslíkom, analýza svetla vyžarovaného hviezdami naznačuje, že sú prvými objavenými, ktoré majú aj jadrá spaľujúce hélium.

Vedci tvrdia, že je to niečo úplne nové, niečo, čo sa muselo vyvinúť inak. Tieto hviezdne objekty mohli vzniknúť zlúčením dvoch bielych trpaslíkov, odhalených jadier hviezd, ktoré vyčerpali svoje palivo. Pravdepodobne k tomu došlo tak, že jeden biely trpaslík bol bohatý na hélium, zatiaľ čo druhý obsahoval veľa uhlíka a kyslíka. Tieto dva biele trpaslíky už okolo seba obiehali, no postupom času sa zrazili. Nakoniec biely trpaslík bohatý na hélium „zhltol“ svojho partnera, chrliac uhlík a kyslík po celom svojom povrchu.

Takáto fúzia by vytvorila hviezdny objekt pokrytý uhlíkom a kyslíkom s dostatočnou hmotnosťou na opätovné zapálenie jadrovej fúzie v jeho jadre, čo by spôsobilo, že bude horieť a veľmi jasne žiariť.

Na testovanie tejto hypotézy vedci simulovali vývoj, smrť a prípadné zlúčenie dvoch hviezd. Tím zistil, že agregácia bieleho trpaslíka bohatého na uhlík a kyslík na masívnejšieho héliového bieleho trpaslíka by mohla vysvetliť povrchové zloženie dvoch hviezd, ktoré pozorovala Reindl a jej kolegovia.

Vo väčšine prípadov by to malo byť naopak. Uhlíkovo-kyslíkový biely trpaslík by sa mal prekryť héliovým. Je to preto, že uhlíkovo-kyslíkové biele trpaslíky sú zvyčajne tie masívnejšie. Aby došlo k takémuto scenáru, museli by sa dve hviezdy o niečo hmotnejšie ako Slnko, vytvoriť v správnej vzdialenosti od seba a potrebovali by si k tomu ešte vymeniť materiál v správnom čase predtým, ako obom dôjde jadrové palivo. Potom by vznikol héliový biely trpaslík s väčšou hmotnosťou ako uhlíkovo - kyslíkový súputnik.

Niečo také si vyžaduje veľmi špecifický a nezvyčajný súbor okolností. Každopádne sú hviezdne fúzie veľmi dynamické a komplikované udalosti, ktoré sa môžu vyvíjať mnohými spôsobmi a toto môže byť jeden z nich.

(zdroj:www.sciencenews.org)