WISE odhalila tisíce nových hviezd, ale planétu X nenašla

  • Jaroslav Váňa | 1 Apríl 2014
    Slnečná sústava
WISE nenašla žiadny dôkaz hypotetickej Planéty X. Kredit: Penn State University
Po prieskume miliónov objektov na oblohe, širokouhlý infračervený prehliadkový ďalekohľad NASA – WISE  (Wide – Field Infrared Survey Explorer)  nenašiel v našej slnečnej sústave nijaké dôkazy prítomnosti hypotetického nebeského telesa známeho ako "Planéta X",  alebo Nemesis.

Niektorí vedci navrhli hypotézu o existencii tohto veľkého, napriek tomu nepozorovaného nebeského objektu, ktorý by sa mal nachádzať niekde za dráhou Pluta.

Posledná štúdia, počas ktorej WISE prehliadla celú oblohu v infračervenom svetle, nenašla prítomnosť objektov o rozmeroch Saturna (a väčších) do vzdialenosti 10 000 AU a objektov väčších ako Jupiter do vzdialenosti 26 000 AU.

Vedci predsa neostali s prázdnymi rukami. Výsledkom druhej štúdie zameranej na objekty mimo našu slnečnú sústavu, bol objav 3625 kandidátov hviezd a hnedých trpaslíkov do vzdialenosti 500 ly od Slnka.

Misia WISE prebiehala od roku 2010 do začiatku r. 2011. Za túto dobu boli urobené 2 prehliadky celej oblohy s odstupom okolo 6 mesiacov. V čase prehliadky boli urobené snímky takmer 750 miliónov asteroidov, hviezd a galaxií. V r. 2013 NASA publikovala údaje projektu AllWISE, ktorý poskytne možnosť porovnať dve prehliadky za účelom sledovania pohybujúcich sa objektov.

Prinieslo to niektoré zaujímavé objavy. Bolo odhalených niekoľko veľmi blízkych hviezd, napr. hviezda v súhvezdí Pravítko vo vzdialenosti len 20 ly. Ďalej pár hnedých trpaslíkov(WISE  J1049-5319) vzdialený len 6,5 ly od nás  -  najbližší  hviezdny systém svojho druhu.

WISE bola uvedená do režimu spánku po dokončení svojej primárnej misie v r. 2011. V septembri 2013 bola znovu aktivovaná a premenovaná na NEOWISE. Zamerala sa na identifikáciu populácie potenciálne nebezpečných objektov v blízkosti Zeme. Bude skúmať tiež už známe asteroidy a kométy za účelom spresnenia ich veľkosti a zloženia.(zdroj:www.nasa.gov)