Z vnútra Encelada prúdia elektricky nabité ľadové čiastočky

  • Marcel Škreka | 5 Máj 2009
    Slnečná sústava
Údaje o záporne nabitých zrnkách naskladané pozdĺž dráhy sondy. Najmohutnejšie toky čiastočiek sú blízko Encelada (žltá fabra), nižšie toky sú ďalej (modrá farba). Červené body na Encelade vyznačujú polohy známych gejzírov.
Nepatrné nabité častice ľadu prúdiace z Encelada ponúkajú jedinečnú možnosť ako nazrieť do vnútra tohto záhadného Saturnovho mesiaca.

Sonda Cassini skúma Saturnov systém už 5 rokov a počas preletov okolo 500 km veľkého Encelada odhalila aktívne výtrysky na južnom póle mesiaca vyvrhujúce do priestoru plyn a vodnú paru zo zlomov zvaných tigrie pásy. Oblak vyvrhovaného plynu analyzoval prístroj na skúmanie plazmy  počas dvoch odvážnych preletov len 25 a 52 km nad povrchom mesiaca.

Tento prístroj bol určený na detekciu el. nabitých plynných častíc - plazmy, no "ochutnal" aj drobné ľadové zrnká. Ukázalo sa, že niekoľko nanometrov veľké čiastočky majú negatívny ako aj pozitívny el. náboj.

"Zistili sme, že sme namerali veľké výkyvy v toku častíc", hovorí Dr. G. Jones z Mullard Space Science Laboratory. "Videli sme jeho lokálne zvýšenie spôsobené prítomnosťou ťažkých aniónov a že prúd kladne nabitých zrniek sa natáča smerom od Saturna, kým tie záporne nabité smerujú k Saturnu."

Zrniečka sú vychyľované magnetickým poľom Saturna a rozdeľované podľa náboja do dvoch prúdov. Jones a jeho kolega Dr. C. Arridge navrhli, že zrnká môžu získať svoj náboj ešte pri prúdení pod povrchom Encelada a to prostredníctvom vzájomných zrážok.

Arridge použil údaje na vytvorenie počítačového modelu, pomocou ktorého by podrobnejšie preskúmal procesy na tomto záhadnom mesiaci. Plazma v magnetosfére Saturna prúdi okolo Encelada rýchlosťou 22 km/s, ale aby ľadové čiastočky mohli byť detegované prístrojmi na sonde, musí tento prúd plazmy výrazne spomaliť na rýchlosti pod 0,9 km/s. Predpokladá sa, že rýchlosť plazmy klesá interakciou s ľadovými zrnkami, podobne ako autá pripájajúce sa na cestu pri hustej premávke.

Tieto nové výsledky poskytujú ďalší dôkaz, že materiál prúdiaci z Encelada má obrovský vplyv na jeho okolité prostredie. Eventuálne sa čiastočky môžu presúvať aj do vzdialenejších oblastí a prispievať tak k dopĺňaniu látky v Saturnovom systéme prstencov.(zdroj:astronomynow.com)