Záhadné plávajúce kopce na Plute

  • Marcel Škreka | 8 Február 2016
    Slnečná sústava
Obrázok ukazuje polohu skúmanej oblasti vzhľadom na celkový záber na väčšinu sondou snímanej pologuli Pluta. Rozlíšenie je v priemere 320 m na pixel, rozmer obrázka je takmer 500 x 340 km a fotený bol zo vzdialenosti cca 16 000 km 12 min. pred najväčším priblížením sondy k Plutu 14. júla 2015. Kredit: NASA/JHUAPL/SwRI
Zdá sa, že dusíkové ľadovce nesú zaujímavý náklad: početné izolované kopce, ktoré môžu byť úlomkami vodného ľadu z okolitej vrchoviny. Tieto kopce majú podľa údajov sondy New Horizons rozmery od jedného do niekoľkých kilometrov.

Kopce na rozľahlej ľadovej pláni priebežne nazvanej Sputnik Planum patriacej do Tombaugh Regio (tzv. srdca Pluta), sú najskôr miniatúrne verzie skupiny väčších hôr na západnej hranici oblasti Sputnik Planum. Sú ďalším príkladom zaujímavej a hojnej geologickej aktivity na Plute.

Pretože vodný ľad je redší ako dusíkový, vedci predpokladajú, že kopce vodného ľadu plávajú na mori zmrznutého dusíka a postupom času sa hýbu ako ľadové kryhy v polárnych vodách na Zemi. Kopce sú pravdepodobne úlomkami členitej vrchoviny, ktoré sa odtrhli a sú unášané dusíkovými ľadovcami do Sputnik Planum. Pozdĺž dráhy toku ľadovcov sa formujú reťazce pohybujúcich sa kopcov. Keď dosiahnu “bunkový“ terén centrálnej časti Sputnik Planum, sú konvektívnymi pohybmi v dusíkovom ľade posúvané na okraje “buniek“, kde sa kopce zoskupujú do útvarov s priemerom do 20 km.

Pluto_floating_hills_annotated_1.png

Kopce vodného ľadu plávajúce na mori zmrznutého dusíka. Kredit: NASA/JHUAPL/SwRI

V severnej časti snímku útvar priebežne nazvaný Challenger Colles – na počesť posádky havarovaného raketoplánu Challenger – vyzerá byť výnimočne veľká koncentrácia kopcov, ktorá zaberá plochu 60 x 35 km. Nachádza sa blízko hranice vrchoviny, ďalej od “bunkového“ terénu a môže poukazovať na miesto, kde kvôli plytkému dusíkovému ľadu kopce uviazli.(zdroj:astronomynow.com)