Záhadné žlté gule na galaktickej mape

  • Valentín Korinek | 28 Máj 2021
    Galaxie a hlboký vesmír
Mliečna dráha je posiata „žltými guľami“ (zakrúžkované na infračervenej galaktickej snímke vo falošných farbách zhotovenej Spitzerovým vesmírnym ďalekohľadom), oblasťami bublín ionizovaného plynu, kde sa rodia nové hviezdy. (Charles Kerton / Štátna univerzita v Iowe, Spitzer / NASA)
Vedci rozlúštili hádanku záhadných vesmírnych objektov nazývaných žlté gule. Tieto škvrny označujú miesto zrodu mnohých druhov hviezd so širokou škálou hmotností a nie jednotlivé supermasívne hviezdy, ako sa doposiaľ myslelo.

Hviezdy v týchto zhlukoch sú pomerne mladé, majú približne 100 000 rokov. Staršie hviezdy, ako napríklad hviezdy formujúce sa v hmlovine Orión, sú staré asi 3 milióny rokov. Slnko so svojím stredným vekom má  4,6 miliárd rokov.

Vedci, študenti a iní dobrovoľníci so vzťahom k astronómii v rámci projektu Mliečna cesta najskôr objekty identifikovali pri prehľadávaní snímok galaxie získaných pomocou Spitzerovho vesmírneho ďalekohľadu. Dnes už neexistujúce observatórium snímalo vesmír v infračervenom svetle, čo umožnilo astronómom preskúmať, čo sa deje v týchto chladných prostrediach pred tým, ako  sa hviezdy skutočne zrodia.

Na snímkach sa hľadali veľmi mladé hviezdy, o ktorých sa predpokladalo, že sú najmenej desaťkrát hmotnejšie ako Slnko. Po roku alebo dvoch od spustenia projektu začali vedci označovať určité objekty značkou yellowballs (žlté loptičky), pretože na obrázkoch v nepravých farbách tak aj vyzerali. V rokoch 2010 až 2015 našli dobrovoľníci 928 týchto objektov.

Vedci si spočiatku mysleli, že tieto „guľky“ predstavujú plynové bubliny v ranom štádiu. Keďže však boli žlté gule náhodným objavom, vedeli, že ich pravdepodobne nenašli dosť na to, aby boli objekty identifikovateľné na sto percent. V roku 2016 sa znova do projektu zapojili dobrovoľníci, aby hľadali ďalšie takéto oblasti. Do nasledujúceho roku ich bolo nájdených viac ako 6 000.

Astronómovia porovnali asi 500 týchto guličiek s existujúcimi katalógmi hviezdokôp a iných štruktúr, aby sa pokúsili zistiť o čo vlastne ide. Odpoveď je, že ide o malé hviezdne zoskupenia.

Detailnejšie informácie o fyzikálnych vlastnostiach by sme mohli získať pomocou nových ďalekohľadov, ako je napríklad aj plánovaný vesmírny ďalekohľad Jamesa Webba, ktorý by mal byť na obežnej dráhe v roku 2021/2022.

(zdroj:www.sciencenews.org)

Galéria obrázkov k článku

Astronómovia si najskôr mysleli, že „žlté gule“ (v krúžku vľavo) sú predchodcami plynových bublín okolo masívnych mladých hviezd (vpravo). Nová štúdia ale naznačuje, že žlté gule sú v skutočnosti zhluky menej hmotných hviezd. (JPL-Caltech / NASA)