Základné stavebné bloky života nájdené v kométe

  • Marcel Škreka | 19 August 2009
    Slnečná sústava
Sonda Stardust prelietajúca okolo kométy Wild 2.
Vo vzorkách sondy Stardust pochádzajúcich z kométy Wild 2, bola nájdená jedna zo základných stavebných látok života - glycín.

Glycín je aminokyselina, z ktorej živé organizmy vyrábajú bielkoviny. Podobne ako skladáme 26 písmen abecedy do miliónov slov, život skladá 20 aminokyselín do miliónov rôznych bielkovín.

Je to prvý krát, čo bol glycín objavený v kométe. Tento objav podporuje teóriu, že niektoré látky potrebné pre vznik života vznikli vo vesmíre a boli na Zem prinesené v dávnych dobách prostredníctvom nárazov meteoritov a komét.

Sonda Stardust prechádzala v roku 2004 cez komu (oblak plynu a prachu obklopujúci kometárne jadro) kométy Wild 2 a vzorky zbierala pomocou špeciálnej látky - aerogelu. Aerogel je špongiovitý materiál, ktorý je z viac ako 99% dutý, no práve táto vlastnosť mu umožnila pohltiť kometárne prachové zrnká bez poškodenia. Vzorky boli následne zapečatené do kapsule, ktorá sa v roku 2006 vrátila na Zem.

Kométy boli už dlho považované za telesá, ktoré skrývajú tajomstvá o histórii Slnečnej sústavy a života v nej. Vedecký tím skúmal aj hliníkovú fóliu zakrývajúcu aerogel. Ako molekuly plynu prechádzali cez aerogel, niektoré sa o fóliu prilepili. Vedci strávili 2 roky testovaním a vývojom presnosti a citlivosti prístrojov, aby boli schopní analyzovať aj takéto drobné vzorky.

z2.jpg

Drobné zrnká kometárneho materiálu zachytené v aerogeli.


Skúmanie izotopov prvkov v glycíne nachádzajúceho sa v aerogeli, ako aj v hliníkovej fólii, vylúčilo prípadnú kontamináciu pozemskými zdrojmi. Našlo sa tu zvýšené množstvo izotopu uhlíka, ktorý sa na Zemi vyskytuje len v zanedbateľných množstvách. To dokazuje, že pochádza z kométy.

Na základe týchto výsledkov sa vedci domnievajú, že celá jedna strana sondy Stardust vystavená nárazom kometárnych čiastočiek, je pokrytá glycínom sformovaným vo vesmíre.

Objav glycínu v kométe podporuje myšlienku, že základné stavebné látky života sú roztrúsené po celom vesmíre a život je v ňom skôr bežný ako vzácny.



(zdroj:www.astronomynow.com)