Zautomatizovaný výskum Marsu

  • Marcel Škreka | 20 Apríl 2010
    Slnečná sústava
Opportunity si zvolil ako svoj vlastný cieľ výskumu počas 2172. dňa pobytu na Marse kameň označený žltou šípkou.
Robotické vozidlo Opportunity pracujúce na Marse už siedmy rok, dostalo nové vybavenie v podobe softvéru umožňujúcemu zvoliť si cieľ výskumu bez inštrukcií zo Zeme. Postúpili sme tak o ďalší schodík vo vývoji samostatných robotických misií.

Vyzbrojený novým softvérom, Opportunity najprv nasníma svoje okolie širokouhlou navigačnou kamerou. Zo snímok na základe predurčených kritérií, ako napr. tvaru a farby, vyberie konkrétne kamene. Následne sa na ne zameria úzkouhlou kamerou a zhotoví viacero snímok s použitím farebných filtrov.

Hlavnou úlohou softvéru je urýchlenie prieskumu na povrchu Marsu. Bez neho prebiehali pozorovania tak, že sa snímok poslal na Zem, kde si ho vedci prezreli a vyslali k vozidlu príslušný povel, aby nasledujúci deň začalo s výskumom. Tento časovo náročný proces sa často kompenzoval tým, že vozidlom sa pohybovalo ešte pred vybraním konkrétneho cieľa.

Prvý test softvéru v teréne bol veľmi úspešný. Vozidlo si vybralo svoj kameň spomedzi 50 kandidátov, keď dostalo inštrukcie hľadať veľké a tmavé kamene. Vybraný kameň má rozmer asi ako volejbalová lopta, žltohnedú farbu, vrstvovú štruktúru a zdá sa, ako keby bol vyvrhnutý z blízkeho krátera.

"Opportunity našiel presne ten kameň, ktorý sme chceli, aby našiel," hovorí šéfka tímu vyvíjajúceho softvér Tara Estlin. "Táto skúška dopadla tak, ako sme plánovali. Vývojom softvéru sme strávili roky. Pred 6 rokmi by nám ani nenapadlo, že ho použijeme na Opportunity."

Softvér môže byť využitý pri rôznych zastávkach vozidla počas dňa alebo večer ako príprava na prieskum v nasledujúcom dni. Pomôcť môže aj pri iných úlohách, ako napr. vybratie vhodnej cesty pomedzi prekážky alebo snímanie oblohy za účelom vyhľadávania mrakov či prašných vírov. Jeho najväčší význam spočíva v použití vylepšených verzií softvéru pri budúcich robotických misiách na Mars.

opp01.jpg(zdroj:www.astronomynow.com)