Žiariaca nočná obloha Marsu

  • Marcel Škreka | 4 November 2020
    Slnečná sústava
Obrázok UV žiary v atmosfére Marsu. Falošné farby reprezentujú intenzitu UV svetla, pričom biela je najintenzívnejšia. Nočné žiarenie bolo pozorované vo výške 70 km sondou MAVEN. Obrázok povrchu planéty bol pridaný dodatočne. Môžme tu vidieť výrazné zjasnenie na nočnej strane atmosféry Marsu. Kredit: NASA/MAVEN/Goddard Space Flight Center/CU/LASP
Z pozorovaní sondy MAVEN vyplýva, že rozsiahle oblasti marťanskej nočnej oblohy pulzujú v ultrafialovom svetle. Prekvapujúce je to, že atmosféra pulzuje počas noci presne tri krát a len počas jari alebo jesene. 

Vedci taktiež objavili podivné vlny a špirály, ktoré sa striedavo vytvárajú okolo pólov v období, keď je na danej pologuli zima. Tieto nové pozorovania nadviazali na predchádzajúci výskum sondy Mars Express, ktorá zistila, že nočné žiarenie bolo najjasnejšie nad zimnými polárnymi oblasťami.

Snímky z MAVENu po prvý krát ponúkli možnosť celkového pohľadu na pohyby vzduchových hmôt v strednej atmosfére Marsu, kde dochádza k prenosu vzduchu medzi jej spodnými a vrchnými vrstvami. Zjasnenia sa objavujú tam, kde vetry prúdiace dole do hustejších vrstiev atmosféry urýchľujú chemické reakcie, pri ktorých vzniká oxid dusný, ktorý vyžaruje v UV oblasti spektra. 

Žiara sa najčastejšie vyskytuje vo výške približne 70 km s najjasnejšou škvrnou širokou cca 1000 km a v UV je podobne jasná ako polárna žiara na Zemi. Táto škvrna sa objavuje po západe Slnka v nadhlavníku a po oblohe sa posúva rýchlosťou 300 km/h. Žiaľ zloženie atmosféry Marsu môže za to, že tieto jasné škvrny nevysielajú svetlo vo viditeľnej časti spektra, a prípadní budúci kozmonauti ju teda neuvidia. 

Tieto pulzy odhalili dôležitosť vĺn obklopujúcich planétu. Z počtu vĺn a ich rýchlosti vyplýva, že stredná atmosféra Marsu je ovplyvňovaná zmenami v slnečnom ohreve počas dňa a poruchami, ktoré spôsobuje topografia veľkých marťanských sopiek. Pulzujúce škvrny sú najlepším dôkazom toho, že vlny v strednej atmosfére sú v zhode s tými, ktoré pozorujeme vo vrstvách nad a pod ňou.

Najvýznamnejší objav sondy MAVEN týkajúci sa straty atmosféry a zmeny klímy zvýrazňuje dôležitosť rozsiahlych cirkulácií, prostredníctvom ktorých dochádza k prenosu vzduchových hmôt okolo planéty ako aj z povrchu k hornému okraju atmosféry.

Najbližšie sa vedecký tím plánuje pozrieť na toto žiarenie zboku, jeho sledovaním nad okrajom planéty. Táto nová perspektíva bude použitá k ešte presnejšiemu pochopeniu vertikálnych vetrov a sezónnych zmien.

Nočná žiara je pozorovateľná na mnohých planétach vrátane Zeme. Marťanská nočná žiara bola prvý krát pozorovaná sondou Mars Express. Prístroje novej generácie na sonde MAVEN však umožňujú jej častejšie mapovanie, čím získame lepší prehľad o časovom priebehu pulzov a periodickom správaní žiar. 
(zdroj:www.nasa.gov)