Zmiznutá exoplanéta

  • Marcel Škreka | 7 Máj 2020
    Exoplanéty
Vľavo: obrázok (HST) rozsiahleho prstenca úlomkov obiehajúcich okolo hviezdy Fomalhaut (jasné svetlo hviezdy bolo odfiltrované). Vpravo: pohyb a pomalé miznutie predpokladanej exoplanéty, ktorá je vlastne len pozostatkom po zrážke dvoch asteroidov. Obrázok: NASA, ESA and A. Gáspár and G. Rieke (University of Arizona)
V roku 2008 oznámili astronómovia objav exoplanéty pri hviezde Fomalhaut nachádzajúcej sa vo vzdialenosti 25 ly (svetelných rokov). Na snímkach Hubbleovho vesmírneho ďalekohľadu (HST) z rokov 2004 a 2006 bola predpokladaná exoplanéta – Fomalhaut b – jasnejšia ako by astronómovia u normálnej planéty očakávali a pohybovala sa po nezvyčajnej trajektórii vnútri rozsiahleho oblaku ľadových úlomkov obiehajúcich hviezdu.

V roku 2014 boli astronómovia prekvapení, keď zistili, že planéta zmizla. Pátrania v archívnych dátach ukázali, že jej jasnosť počas niekoľkých rokov pomaly klesala.

Dnes si vedci myslia, že Fomalhaut b nebol nikdy plne vyvinutou planétou, ale objekt, ktorý HST nasnímal bol v skutočnosti veľkým oblakom expandujúceho prachu - pozostatku po zrážke dvoch telies veľkosti asteroidu.

Takéto zrážky sú mimoriadne vzácne, takže to čo sa podarilo nasnímať bola veľká náhoda.

Vedci predpokladajú, že k zrážke došlo krátko pred zhotovením prvých obrázkov Fomalhautu b v roku 2004.

Okrem pomalého miznutia objektu Fomalhaut b sa ukázalo aj to, že je na únikovej trajektórii od hviezdy a nie na eliptickej dráhe okolo nej.

Systém okolo hviezdy Fomalhaut je skúškou našich predstáv o vzniku a formovaní exoplanét. Existujú dôkazy o takýchto zrážkach aj v iných systémoch, no žiaden s takouto jasnosťou. Takýto úkaz je ukážkou toho, ako sa môžu planéty navzájom zničiť.


(zdroj:astronomynow.com)