Zrážka čiernych dier z Mliečnej cesty a M31

  • Valentín Korinek | 19 Apríl 2021
    Galaxie a hlboký vesmír
Naša Galaxia splynie so susednou M31 zo súhvezdia Andromeda (na obrázku) už za 10 miliárd rokov, teda o čosi skôr, ako sa doteraz odhadovalo. ( David (Deddy) Dayag / WikimediaCommons ( CC-BY-SA-4.0 )
Supermasívne čierne diery v stredoch galaxií Mliečnej cesty a M31 tiež nazývanej galaxia v Androméde sú odsúdené na vzájomné pohltenie po tzv. kozmologickom tanci.

Astronómovia už dlho vedia, že Andromeda je na kolíznom kurze s našou galaxiou, ale ešte sa veľa nevedelo o tom, čo sa stane s gigantickými čiernymi dierami, ktoré sú uprostred každej zo spomínaných galaxií. Nové simulácie odhaľujú ich konečný osud.

Galaxie sa spoja do jednej obrovskej a to eliptickej galaxie asi o 10 miliárd rokov. Po vzájomnom priblížení a obiehaní okolo seba v trvaní 17 miliónov rokov nakoniec dôjde k ich splynutiu. Tesne predtým, ako sa čierne diery zrazia, budú generovať gravitačné vlny s tak obrovskou silou, že ak by existovala nejaká civilizácia od tohto zdroja splynutia až do vzdialenosti 3,25 milióna svetelných rokov a disponovala by technológiou snímania gravitačných vĺn na takej úrovni ako máme dnes my, túto zrážku by detegovala ako veľmi silnú.

Posledné údaje ukazujú pohyb galaxie M31 k nám a to rýchlosťou približne 116 km/s. Vedci vypočítali priebeh tejto obrovskej zrážky pomocou počítačových simulácií, ktoré zahŕňajú gravitačné pôsobenie dvoch špirálových galaxií na seba ako aj možnú prítomnosť riedkeho plynu a iného materiálu medzi nimi.

Predchádzajúce simulácie naznačovali, že čelná zrážka Andromedy a Mliečnej dráhy je naplánovaná asi za 4 až 5 miliárd rokov. Nová štúdia však odhaduje, že obe hviezdne skupiny sa budú navzájom miesiť zhruba o 4,3 miliardy rokov a potom sa úplne zlúčia o 6 miliárd rokov neskôr.

Popis k videu:
Počítačová simulácia ukazuje, ako galaxie Mliečna cesta (vľavo) a Andromeda (vpravo) preplávajú okolo seba asi za 4 miliardy rokov, kým sa zlúčia do jednej galaxie zhruba o 6 miliárd rokov neskôr. Čísla po stranách označujú vzdialenosť v kiloparsekoch (1 kiloparsec sa rovná 3 260 svetelných rokov).
(zdroj:www.sciencenews.org)