Zrážka planétky 2008 TC3 so Zemou

  • Marcel Škreka | 11 Október 2008
    Slnečná sústava

Planétku 2008 TC3 objavil 6. októbra 2008 o 6:40 UT R. Kowalski. Snímky boli získané v rámci programu hľadania blízkozemských asteroidov Catalina Sky Survey pomocou 1,5 m ďalekohľadu. Planétka sa v čase objavu nachádzala len v 1,27 násobnej vzdialenosti Zem - Mesiac. Už z priebežných výpočtov dráhy bolo jasné, že planétka je v kolíznom kurze so Zemou. Po prvý krát v histórii sa tak podarilo predpovedať zrážku Zeme s planétkou.


Počas 19 hodín od objavu získali pozorovatelia z 26 profesionálnych a amatérskych hvezdární 570 presných meraní pohybu planétky, posledný z nich len 57 minút pred nárazom (vtedy vstúpila do zemského tieňa). To umožnilo astronómom vypočítať veľmi presný čas a polohu vstupu telesa do atmosféry. Stalo sa tak 7.10.2008 o 2:46 UT. Planétka sa pohybovala rýchlosťou 12,8 km/s so sklonom 19° k povrchu Zeme. Našťastie sa žiadny katastrofický scenár neočakával, lebo teleso bolo veľké asi ako auto (3 metre). Bez následkov pre našu civilizáciu explodovalo a rozpadlo sa ešte v atmosfére, desiatky km nad povrchom. Planétka mala zažiariť na oblohe ako veľmi jasný bolid. Jasnosť mohla dosiahnuť až -30 magnitúd (16 krát jasnejší ako Slnko). Energia uvoľnená explóziou dosahovala sily malej jadrovej nálože. Stalo sa tak, nanešťastie pre astronómov, v riedko osídlenej oblasti nad severným Sudánom.


Napriek tomu sa doteraz podarilo získať niekoľko pozorovaní potvrdzujúcich jasný záblesk bolidu. Zrejme prvý z nich prišiel od holandských aerolínií. Posádka ich lietadla nachádzajúceho sa približne 1400 km juhozápadne od miesta predpovedaného vstupu telesa do atmosféry, zaznamenala krátky jasný záblesk tesne pred predpovedaným časom impaktu. Rýchlo boli k dispozícii údaje z niekoľkých infrazvukových staníc v Keni odpovedajúce miestu a času impaktu. Podobne aj snímky z meteorologickej družice Meteosat-8 potvrdzujú, že asteroid vstúpil do zemskej atmosféry tak, ako astronómovia predpovedali. Pokračujú práce na analýze astronomických snímok zhotovených ešte pred vstupom telesa do atmosféry. Začala sa spracovávať svetelná krivka planétky, podľa ktorej sa jedná o jeden z najrýchlejších známych rotátorov. Pomocou 4,2-m W. Herschel Telescope bolo zhotovené jej spektrum.

Záber planétky 2008 TC3 57 minút pred vstupom do atmosféry. Pri bližšom pohľade vidieť, ako stopa planétky periodicky mení jasnosť. Táto zmena jasnosti je podľa všetkého spôsobená rýchlou rotáciou telesa.(zdroj:www.planetky.cz)