Zrážka v Hlavnom páse asteroidov - aktualizované

  • Marcel Škreka | 3 Február 2010
    Slnečná sústava
6.1.2010 bolo v oblasti Hlavného pásu asteroidov objavené teleso vyzerajúce ako kométa. V skutočnosti môže ísť o prvú pozorovanú zrážku asteroidov.

Objekt známy ako P/2010 A2 bol objavený v rámci prehliadky oblohy LINEAR. Nachádza sa v Hlavnom páse asteroidov, ktorý nie je typickým miestom výskytu komét. Napriek tomu sa za ním ťahá chvost úlomkov podobne ako má kométa.

Chvost úlomkov môže byť pozostatkom po zrážke asteroidov, a teda prvým priamym pozorovaním takéhoto úkazu. Ďalší dôkaz podporujúci myšlienku zrážky pochádza z pozorovania blízkeho objektu s priemerom 200 m pohybujúcim sa rovnakým smerom a rýchlosťou ako chvost. Môže to byť najväčší úlomok zrážky asteroidov.

Hlavný pás asteroidov obsahuje kamenné telesá, ktoré sú svedkami minulosti Slnečnej sústavy. Zatiaľ nie je presne známe ako často dochádza k zrážkam telies.

Osvetliť túto udalosť pomôžu nasledujúce pozorovania napr. ďalekohľadom HST.

 

aktualizácia:

Na výnimočnú zrážku asteroidov obrátil svoj zrak aj ďalekohľad HST. Novo nainštalovaná kamera WFC3 nám ponúkla tento unikátny snímok. Záber odhaľuje primárne teleso s priemerom 140 m. Hneď na prvý pohľad vidieť, že je umiestnený výrazne asymetricky a tvar úlomkov v jeho najbližšom okolí pripomína písmeno X. Najmenšie fragmenty zrážky sú unášané slnečným vetrom a vytvárajú útvar podobný kometárnemu chvostu.

Predpokladaná rýchlosť zrážky dosahovala minimálne 4 km/s, pričom sa uvoľnila energia ekvivalentná výbuchu atómovej bomby.

p2010a2_hst.jpg(zdroj:www.astronomynow.com)